Litteratur om gummi och plast

Elastocon erbjuder litteratur om gummi och plast på svenska och engelska, med både grundläggande och fördjupad teknisk kunskap gällande material, tillverkning och provning.

Rubber Technology – An Introduction

Rubber Technology – An Introduction är en bok som förmedlar grundläggande och i ett flertal delar fördjupad gummiteknisk kunskap, i syfte att ge läsaren en rejäl inblick i gummits spännande värld.

Gummiteknologi – materialkunskap

I boken förklaras gummitekniska begrepp och samband utifrån ett såväl teoretiskt som praktiskt perspektiv.

Lifespan of Rubber Materials

I denna tekniska rapport sammanställs ett åldringsprojekt där 75 gummimaterial och termoplastiska elastomerer har provats i luft, vatten och olja upp till fem år i temperaturer från 40 °C till 250 °C.

Henriks Plaster – handbok

Henriks Plaster är en faktaspäckad bok med figurer och beskrivning av ca 100 generiskt olika polymerer som gett upphov till över 80 000 kvaliteter. 43 sidor diagram som jämför olika egenskaper hos plasterna.

Plaster – materialval och materialdata

Plaster – materialval och materialdata är en kombinerad handbok och uppslagsbok för konstruktörer som snabbt behöver fördjupad kunskap om olika plasttypers egenskapsprofiler.

Gummi, ett förunderligt material

I den här presentationen på cirka 50 sidor utgår bild och text från själva produkten, val av gummityp, hur den tillverkas och hur den färdiga produkten används.

Gummi – ett utbildningsmaterial för gummiindustrin

Boken Gummi är en innehållsrik och modern bok om författad av några av Sveriges mest namnkunniga gummitekniker. Boken är framtagen för att stärka kompetensen hos personal i gummiindustrin och hos andra som arbetar med gummi.

SGF Rubber Handbook

SGF Rubber Handbook – The Black Rubber Book som boken kallas i internationella sammanhang, är en råvaruhandbok för tekniker och inköpare.