Gummi, ett förunderligt material

I den här presentationen på cirka 50 sidor utgår bild och text från själva produkten, val av gummityp, hur den tillverkas och hur den färdiga produkten används.

Förhoppningen är att presentationen ska öka läsarens kunskap om och intresse för gummi och samtidigt inspirera till att lära mer. Det är en presentation som passar väl att dela ut till nyanställda, besökare i mässmontrar och inte minst till skolor och högskolor.

Pris 95 SEK (6 % moms och frakt tillkommer)