Gummiteknologi – materialkunskap

I boken förklaras gummitekniska begrepp och samband utifrån ett såväl teoretiskt som praktiskt perspektiv.

Boken är avsedd för läsare som önskar inhämta spetskunskaper i gummiteknisk materiallära och vänder sig till skandinaviska företag i samband med företagsinterna utbildningar, universitet och tekniska högskolor, YH-utbildningar samt till utbildningsföretag som bedriver gummiteknisk utbildning.

Boken är även ytterst lämplig som litteratur för egenstudier och uppslagsbok i ämnet.

Pris 550 SEK (6 % moms och frakt tillkommer)