Henriks Plaster – handbok

Henriks Plaster är en faktaspäckad bok med figurer och beskrivning av ca 100 generiskt olika polymerer som gett upphov till över 80 000 kvaliteter. 43 sidor diagram som jämför olika egenskaper hos plasterna.

Författaren Henrik Lindberg driver ett kunskapsföretag med lång erfarenhet inom materialteknik, bland annat som professor i Trämaterialteknik vid Luleå Tekniska Universitet.

Pris 895 SEK (6 % moms och frakt tillkommer)