Lifespan of Rubber Materials

I denna tekniska rapport sammanställs ett åldringsprojekt där 75 gummimaterial och termoplastiska elastomerer har provats i luft, vatten och olja upp till fem år i temperaturer från 40 °C till 250 °C.

Gummimaterial och termoplastiska elastomerer används ofta i krävande miljöer och i komponenter med höga krav på tillförlitlighet även under lång tid – 10 år och mer är inte ovanligt.

Detta har ökat vikten av att ha tillgång till adekvat materialdata och att ha metoder för livslängdsbedömningar.

Syftet med den här handboken är att vara ett hjälpmedel för konstruktörer och användare av gummi och TPE-material, som är intresserade av livslängden för ett material.

Pris 2 555 SEK (6 % moms och frakt tillkommer)