Rubber Technology – An Introduction

Rubber Technology – An Introduction är en bok som förmedlar grundläggande och i ett flertal delar fördjupad gummiteknisk kunskap, i syfte att ge läsaren en rejäl inblick i gummits spännande värld.

God gummiteknisk kompetens är nödvändig för såväl gummiindustrin som för dess kunder och leverantörer och den här boken riktar sig till alla som vill förvärva gummiteknisk kompetens från grunden, oavsett förkunskaper, sysselsättning eller befattning.

Innehållet i boken är brett och behandlar de gummitekniska ämnesområdena material, processer, produkter och provning utifrån ett såväl teoretiskt som praktiskt perspektiv. Tabeller, bilder, figurer och diagram åskådliggör beskrivningar och en begreppslista förklarar tekniska ord och uttryck.

  • Engelsk version: 520 SEK (6 % moms och frakt tillkommer)