Kalibrering av temperaturmätare

Kalibrering av temperaturmätare kan göras i vätska, luft eller i blockkalibrator. Det som avgör vilket medium som ska användas är typ av temperaturgivare och vilka temperaturer det gäller.

Temperaturmätarens givare monteras tätt ihop med en referensgivare med känd korrektion. Sedan värms/kyls de till önskade temperaturnivåer och temperaturen är stabil.

Skillnaden mellan referensmätare och det kalibrerade temperaturinstrumentet ger en korrektionsterm, som sedan läggs till/dras ifrån visad temperatur på den kalibrerade temperaturmätaren.

Hänsyn måste tas till osäkerhetskomponenter som omgivningstemperatur, upplösning, stabilitet, drift mm. Detta ger en mätosäkerhet på resultatet (t.ex. ±0,2°C) som även måste tas med i beräkningen när temperaturmätaren används.

Ann-Christin Johansson