Kalibrering av tryckmätare

Kalibrering av tryckmätare/manometer kan göras med vätska eller gastryck. Fördelen med vätska är att om en slang spricker – så får man en dusch. Men om en slang med gastryck spricker så smäller det rejält med risk för hörselskador.

På vätskefyllda tryckmätare måste luftningen öppnas innan kalibrering.

Tryckmätaren monteras parallellt med en referensmätare med känd korrektion. Tryckmätaren ska kalibreras i samma position som den används (horisontell eller vertikal).

Tryckmätaren förbelastas till maxtryck tre gånger.

Tryckmätare och referensmätare trycksätts parallellt och indikering avläses. Detta upprepas 3 gånger på varje mätpunkt.

Skillnaden mellan referensmätare och den kalibrerade tryckmätaren ger en korrektionsterm, som sedan läggs till/dras ifrån visat tryck på den kalibrerade tryckmätaren.

Ann-Christin Johansson