Det finns olika typer av gängor, de kan vara både invändiga och utvändiga. En invändig gänga är gjord för att passa en utvändig gänga.

Gängor finner man på många saker i vardagen. I hemmet har vi flaskor och burkar med gängat lock, tandkrämstuber, glödlampor och mycket mer.

Metriska gängor, så kallade M-gängor, är symmetriska och V-formade. Dessa är den vanligaste typen av gängor. Gängsystemet var en av de första standarderna som antogs av Internationella standardiseringsorganisationen (ISO).

Man använder en standard (ISO 965) med fastställda toleranser, för att se om gängan är godkänd. På så sätt säkerställs att utrustningen uppfyller kraven.

Det vanligaste är att gängan är högergängad, det betyder att den har en vridning medurs. Vänstergängan förekommer oftast där det finns risk för att gängan släpper, till exempel för roterande maskindelar. Avståndet mellan gängtopparna efter ett varv kallas delning (tidigare kallat stigning).

För att kontrollera gängor i olika produkter används gängtolkar och gängringar. Dessa behöver kalibreras regelbundet för att man ska kunna vara säker på att de håller rätt mått.

Vid kalibrering av gängtolkar och gängringar är rengöring och temperatur en viktig del i arbetet. Hos Elastocon rengörs mätdonen noggrant i ultraljudsbad och sköljs sedan i hett vatten och torkas. Efter tvätt behöver utrustningen få samma temperatur som mätrummet, allt för att få bra mätresultat.

Temperaturen i vårt mätrum håller en konstant temperatur på 20 ±0,5 °C. Efter att mätdonen förvarats 24 timmar i mätrummet kan kalibreringen påbörjas.

Det finns olika utrustningar och mätprinciper för kalibrering av mätdon för gängor.

Elastocon använder sig av mätmaskinen Labconcept Nano från schweiziska Trimos vid kalibrering av gängtolkar och gängringar. Vid invändig gängmätning förflyttar sig maskinens mäthuvud automatiskt efter att vi har visat var den ska börja uppmätningen.

Se ett exempel på invändig gängmätning i filmen nedan.

Mätningen sker vinkelrätt i mätmaskinen. Vid uppmätning används så kallade T-prober – kulformade mätspetsar – som finns i olika storlekar beroende på vilken delning (stigning) gängan har.

Medeldiametern på gängan mäts med tresfärsutförande, det vill säga att mätspetsen söker av centrum på gängan åt vänster och flyttar sig sedan en delning neråt, därefter förflyttar sig mätspetsen till högra sidan, motsvarande halva delningen.

Standarden med fastställda toleranser används för att se om gängan är godkänd. På så sätt säkerställs att utrustningen uppfyller kraven.

Tyvärr ses inte kalibrering alltid som så viktigt, utan som något som kan tas senare.

I tillverkningsindustrin får gängor som inte uppfyller kraven dyra konsekvenser. Passar inte motsvarande gänga får de tillverkade produkterna göras om.

Bra underhållen och kalibrerad mätutrustning kan med andra ord spara mycket pengar.

P.S. Om du har några frågor eller behöver hjälp, skicka förfrågningar till Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Caroline Blomqvist