Automatisk hårdhets- och densitetsmätare från Bareiss

Bareiss har tagit fram är en automatisk hårdhets- och densitetsmätare för mätning av hårdhet och densitet på mjukt gummi samt produkter av naturgummi och liknande material.

Det automatiserade systemet, som kallas HDA 150, utför hårdhetsmätning på upp till 50 prover med en digital Shore A-durometer. Efter hårdhetsmätningen fortsätter systemet med densitetsmätning. Proverna kasseras automatiskt efter provningen.

Den automatiska hårdhets- och densitetsmätaren överensstämmer med följande standarder:

  • Hårdhet enligt ISO 7619, ISO 868 och ASTM D2240.
  • Densitetsprovning enligt ISO 2781, ISO 1183-1 och ASTM D1817.

Läs mer i produktartikeln här