Elastocon har utvecklat en ny insats med nio provrör, EB 07.03, för provning enligt ISO 305 metod A. I denna provning används en cellugn för stabil temperatur i stället för oljebad.

ISO 305 metod A är en missfärgningsmetod för bestämning av termisk stabilitet hos polyvinylklorid, motsvarande klorinnehållande homopolymerer och sampolymerer och deras massablandningar.

Insatsen passar cellugnarna EB 19 och EB 20 för temperaturer från +15 °C till +200 °C.


Läs mer om insats EB 07.03 här