Binders klimatskåp för batteriprovning

Binder har utvecklat klimatskåp för batteriprovning, som lämpar sig väl för tester på litiumjonbatterier.

Hantering av litiumjonbatterier kan utgöra en mängd olika potentiella faror. Systemoperatörer måste utvärdera risknivån och motverka den med hjälp av ett lämpligt säkerhetskoncept.

Klimatskåp för batteriprovning, serie LIT MK

LIT MK-serien av temperaturkammare från Binder ger ett reglerbart temperaturområde på -40 °C till +110 °C. Enheterna levereras med omfattande säkerhetsutrustning som standard så att provning av litiumjonceller kan utföras vid en förväntad risknivå på EUCAR 6.

Utrustningspaket till klimatskåp för batteriprovning

Binders utrustningspaket till klimatskåp för batteriprovning

Binder erbjuder även en rad utrustningspaket för att passa olika riskkategorier som batteri­provningen faller inom. Dessa paket kan anpassas till Binders temperatur- och klimatkammare utifrån kundens önskemål, för provning av litiumjon­batterier.


Läs mer om Binders klimatskåp för batteriprovning här

Titta på en video om universitetet i Warwick, UK, som använder Binders klimatskåp för batteriprovning