Elastocon har utvecklat en ny modell av sin automatiska relaxations- och krypprovare. Den nya EB 32-modellen har en vätskecirkulator för kylning och kan cykla mellan -40 °C och +200 °C, med samma temperatur i alla 3 provstationerna.

EB 32 kan utföra provning av gummi och plast enligt ISO 188 metod A, ISO 3384-1 metod A och B, ISO 3384-2 metod A och B, ISO 6914 metod A, ISO 899-1 och ISO 899-2 med viss modifikation (ingen töjningsmätare krävs).

EB 32 har provriggar som är baserade på Elastocons relaxationsrigg EB 02, men höjning och sänkning av riggarna är motordriven. Även kompression eller töjning av provkropparna sköts med hjälp av en servomotor.

Då positioneringen sköts av servomotorer, så korrigerar instrumentet automatiskt för deformationen i lastcellerna. Upplösningen av positionen är 0,0001 mm och noggrannheten 0,001 mm.

I standardutförande levereras båda modellerna med tryckplattor och 1 000 N lastceller. Övriga tillbehör som olika lastceller, tillbehör för kompressionsprovning i vätska och töjningsprovning i luft, samt specialklämmor för provning av krypning hos plast enligt ISO 899-1 och ISO 899-2 kan beställas separat.

Provning kan även utföras vid 23°C med riggarna i sitt upphöjda läge i huven i stället för nere i ugnens celler.

I Windows-datorn som ingår är programmet EC 13 för relaxations- och krypprovning förinstallerat. Programmet hjälper användaren att sätta upp och starta provningen och visar kontinuerligt resultaten.


Läs mer om EB 32 här