Elastocons egenutvecklade relaxationssystem, riggar för sättning (EV 03) och töjning (EV 04) och den manuella stanspressen EP 02

Elastocons experter finns på plats på K-mässan i Düsseldorf 19–26 oktober 2022. Där presenterar vi bland annat vårt egenutvecklade relaxationssystem för kontinuerlig mätning av gummi i tryck eller töjning enligt ISO 3384, ISO 6914 och ASTM D6147 och andra tekniskt likvärdiga standarder.

K 2022 banner Vid relaxationsprovning komprimerar man ett prov mellan två plattor, vanligtvis 25 %, alternativt töjer provet, vanligtvis 50 %. I provriggen mäts kraften och temperaturen vilka registreras kontinuerligt. Provningen sker oftast i luft vid en lämplig åldringstemperatur för materialet. Det kan även utföras i töjning och i olika typer av vätskor, samt i stabil eller cyklande temperatur. Vi erbjuder olika lösningar för temperaturer från -70 °C till +300 °C.

Kraftnedgången vid relaxationsprovning korrelerar väl med minskning av brott-töjningen på ett åldrat dragprov. Men vid relaxationsprovning kan man kontinuerligt följa kraftnedgången under tiden som materialet åldras.

Läs mer om vårt relaxationssystem här.

Elastocons sättningsrigg, EV 03Vi visar även våra riggar för sättning (EV 03) och töjning (EV 04).

EV 03 används för bestämning av sättning hos vulkat gummi och termoelast vid rumstemperatur samt vid höga temperaturer enligt ISO 815-1.

Töjningsrigg EV04 EV 04 används enligt ISO 2285 för bestämning av kvarstående töjning vid konstant töjning, och av kvarstående töjning och krypning vid konstant dragbelastning av vulkat gummi och termoelast.

Båda riggarna fungerar bra i alla våra åldringsugnar för precisionsåldring av gummi- och plastmaterial, men även i andra typer av åldringsskåp med standardhyllor.

Elastocons manuella stanspress EP 08Dessutom visas vår manuella stanspress, EP 08, för snabb, enkel och ergonomisk tillverkning av felfria provkroppar av gummi och plastmaterial genom stansning.

I Elastocons provningslaboratorium utför vi även uppdragsprovning. 15 provningsmetoder för gummi är ackrediterade av Swedac, varav relaxation i kompression och töjning samt sättning vid rumstemperatur och höga temperaturer samt i kyla är några av dem.

Några av de tillverkare som Elastocon representerar i Norden ställer också ut på K-mässan, bland annat Brabender, Fontijne Presses, Q-Lab och Tinius Olsen.

Välkommen att träffa Elastocons experter på K-mässan i hall 11/G17!