Vill du veta uppskattad livslängd på dina gummimaterial, eller jämföra åldringsegenskaperna mellan olika gummimaterial? Ett effektivt sätt är att köra prov med spänningsrelaxation enligt ISO 3384. Fram till 31 december 2023 erbjuder vi ett kampanjpris på livslängdsuppskattning, se faktaruta här intill.

Hur fungerar relaxationsprovning?

Klicka på bilden för att förstora.

Vid relaxationsprovning komprimerar man ett prov mellan två plattor, vanligtvis 25 %. I provriggen mäts kraften och temperaturen vilka registreras kontinuerligt. Provningen sker oftast i luft vid en lämplig åldringstemperatur för materialet. Det kan även utföras i töjning och i vätska.

Vid komprimering av ett gummimaterial mäter man kraften och hur den minskar med tiden. I början sker oftast en snabb nedgång i kraften och sedan övergår den i en långsammare nedgång. Den initiala kraftnedgången kommer från fysikaliska effekter när molekylkedjorna och fyllmedel hittar nya vilopositioner under komprimeringen. Den långsammare kraftnedgången vid längre tider orsakas av brott i molekylkedjorna och är ett mått på åldringen.

Klicka på bilden för att förstora.

Kraftnedgången vid relaxationsprovning korrelerar väl med minskning av brott-töjningen på ett åldrat dragprov. Men vid relaxationsprovning kan man kontinuerligt följa kraftnedgången.

Hur utför man en livslängdsuppskattning?

En livslängdsuppskattning av ett gummimaterial utförs enligt ISO 11346.

Standarden säger att man skall prova en viktig egenskap, vid minst 3 temperaturer, tills egenskapen har gått ned, så mycket att funktionen hos ett material är slut, vid respektive temperatur. Oftast sätts gränsen till 50 % nedgång. Man får på detta sätt en tid för varje temperatur. Att mäta åldringen genom relaxationsprovning är ett praktiskt sätt att exakt få fram tid-temperatur punkterna.

Dessa punkter plottas i ett Arrheniusdiagram, som är uppkallat efter vår första svenske nobelpristagare, som 1903 fick kemipriset. Han har formulerat en ekvation hur en kemisk reaktions hastighet beror på temperaturen.

Klicka på bilden för att förstora.

Arrheniusdiagrammet har tiden i logskala på Y-axeln och temperaturen som 1/K, temperaturen som 1 genom temperaturen i grader Kelvin. I ett sådant diagram kan man göra en linjär extrapolering till lägre temperaturer. Som en tumregel brukar man säga att en kemisk reaktion går dubbelt så fort vid en temperaturhöjning av 10°C = faktor 2. Men genom att göra en livslängdsuppskattning enligt ISO 11346 standarden så finner man att denna faktor varierar kraftigt.


Läs mer om vår uppdragsprovning här