Hot set-ugn EB 30HT basic

Elastocon har utökat temperatur­området för hot set-ugnen EB 30HT basic, som används för provning av tvärbindning hos kabelmaterial. Temperaturområdet är nu +40 °C till +300 °C (tidigare temperaturområde var +40 °C till +200 °C).

Kabelmaterial kan provas enligt IEC 60811-507 och tekniskt likvärdiga standarder med hot set-ugnen EB 30HT basic, som har en användbar volym på 116 liter.

EB 30HT är byggd på ett värmeskåp med fönster i dörren. Den inre kammaren av rostfritt stål är utrustad med belysning. Mätningar görs genom fönstret med en laserpekare som är monterad på en mätskala placerad på dörren. Linjelasern stängs automatiskt av när dörren öppnas.

Alla mätningar kan skrivas in i någon av de kalkylmallar som ingår, för beräkning av både vikten som krävs för varje prov och för resultatet av hot set-provningen.


Läs mer om hot set-ugn EB 30HT basic här