Vi på Elastocon provar nu ett nytt sätt att marknadsföra våra instrument för material­provning samt våra tjänster inom provning och kalibrering, genom att bjuda in till en utställning i företagets lokaler 4 och 5 mars 2020.

Vid en vanlig mässa har vi inte möjlighet att ta med så många instrument och vi kan ofta inte demonstrera dem riktigt.

I vårt ackrediterade laboratorium kan vi däremot visa instrumenten i drift på ett mycket bättre sätt.

Då vi de senaste åren byggt upp vårt provnings­laboratorium med egna instrument och instrument från de företag som vi representerar, så har vi en hel del som vi kan visa.

Exempel på instrument som demonstreras på olika stationer i företagets lokaler är:

 • Provberedning – stanspressar, stansknivar, mm
 • Åldring – skåp och cellugnar
 • Relaxationssystem för en temperatur och för cyklande temperatur
 • Windscreen fogging – instrument och tillbehör
 • Lågtemperaturprovning – TR, Gehman och sättning i kyla
 • Elektriska egenskaper – volym- och ytresistivitet
 • Utrustning och dataprogram för vikt, volymändring, sättning, tjocklek, kvarstående töjning, mm
 • Hållfasthet – dragprovare från Tinius Olsen
 • Smältindex – instrument från Tinius Olsen
 • Värmeledningsförmåga – instrument från C-Therm
 • Fukthaltsmätning – instrument för plast från Brabender
 • Vädersimulering – med Xenonlampa och med UV-ljus från Q-Lab
 • Analysinstrument – TGA, DSC och FTIR från Perkin Elmer
 • Hårdhetsmätare för IRHD och Shore skalor från Bareiss
 • Vågar och mikroskop från Kern
 • Mätdon från Mitutoyo

Passa även på att titta närmare på våra provnings- och kalibreringstjänster.

Under dagarna kommer ett par föredrag om provning att hållas.

Det går bra att bara komma på besök, men de som föranmäler sig bjuds på lunch.

Reservera någon av dagarna för ditt besök hos oss.

Välkommen!