PerkinElmer logoPerkinElmer är en marknadsledande leverantör av analys­instrument för organiska och oorganiska ämnen. Instrument för molekyl­spektroskopi, IR, termisk analys och gaskromato­grafi är några områden de jobbar med.

Några exempel på PerkinElmers instrument är DSC (differentiell svepkalorimetri), DMA (dynamisk mekanisk analys), TGA (termo­gravimetrisk analys) och FTIR (infraröd spektrometer med Fourier­transform).

PerkinElmer – instrument för termisk analys

Elastocon samarbetar med PerkinElmers nordiska representanter både vad gäller försäljning och service.

Visa PerkinElmers produkter

Till PerkinElmers webbplats