Plast

Lista med utrustning som Elastocon erbjuder för provning av plast.
 • Brandprovning av elektronik, UL94

  UL94 är en provningsutrustning för bedömning av brandfara för elektrotekniska produkter enligt UL94 5:e utgåvan, ASTM D635, D3801, D4804, D5048, D4986, DIN EN 60695 del 11-10, DIN EN 60695 del 11-20, DIN EN 60695 del 11-3, DIN EN 60695 del 11-4, IEC 707 (delvis) och ISO 9773.

 • Hazemätare TH-100

  Transparensmätaren TH-100 är utformad för mätning av haze och transmittans hos plast­skivor, filmer, glasögon, LCD-paneler, pekskärmar och andra transparenta och halv­genom­skinliga material.

 • Accelererad väderprovning hos Q-Labs laboratorium i Tyskland

  Elastocon förmedlar accelererad väder­provning hos Q-Labs laboratorium i Tyskland.

 • Åldringskåp EB 04-II

  Åldringskåp EB 04-II har låg lufthastighet och en flödesmätare som kan ställas in på 3 till 20 luftombyten per timme, vilket uppfyller ISO 188 metod A.

 • Åldringskåp EB 12-II

  Åldringskåp EB 12-II har hög lufthastighet med laminärt flöde från botten till toppen och ett förinställt, fast luftombyte på 7 eller 14 byten per timme. Detta uppfyller kraven i ISO 188 metod B.

 • Åldringskåp EB 26HT

  Åldringskåp EB 26HTHT har hög lufthastighet och en invändig karusell för snabb och enkel montering av upp till 36 provkroppar. Karusellen roterar i innerkammaren under provningen. EB 26HT har ett förinställt, fast luftombyte på 7 eller 14 byten per timme och uppfyller kraven i ISO 188 metod B.

 • Åldringskåp EB 27

  Åldringskåp EB 27 har två separata flödesmätare med en inställningsbar luftombyteshastighet på mellan 3 till 200 byten per timme, men fortfarande med låg lufthastighet inuti kammaren. EB 27 uppfyller kraven i ISO 188 metod A, ASTM D573, ASTM D5423 typ 2, ASTM E145 typ IIA, IEC 216-4-1 och IEC 811-1-2.

 • Analysvåg KERN ABJ

  Analysvåg ABJ är bästsäljaren från KERN med en enkel-cell av hög kvalitet och EC-godkännande.

 • Analysvåg KERN ABT

  Analysvåg ABT från KERN är en avancerad modell med enkel-cell.

 • Analysvåg KERN AEJ

  Analysvåg AEJ från KERN är en kompakt och avancerad analysvåg med användbart program för pipettkalibrering och alibiminne.

 • Autoklav, ES 42

  Elastocons autoklav, ES 42, används för materialprovning i vätskor.

 • Barofix centrering med plexiglasplattor

  Barofix med plexiglasplattor och en provhållar­anordning används tillsammans med Bareiss hårdhetsmätare av bänkmodell (digi test II, Triple Shore A, IRHD Compact III) och möjliggör en snabb centrering av O-ringar.

 • Barofix centrerings­anordning

  Barofix centrerings­anordning används tillsammans med Bareiss hårdhetsmätare av bänkmodell för en snabb centrering av O-ringar med en tvärsnitts­diameter mellan 0,6 till 5,0 mm. Ytter­diameter 50 mm.

 • Barofix II centrerings­anordning

  Barofix II centrerings­anordning används för en automatisk centrering av O-ringar med 1–5 mm eller 4–20 mm tvärsnittsdiameter. Barofix II är enbart kompatibel med Bareiss hårdhetsmätare digi test II.

 • Bestämning av flyt­egenskaper, ES 20

  ES 20 är ett instrument som används för bestämning av av flyt­egenskaperna hos plast­granulat enligt standard DIN 53492.

 • Brandprovning genom analys av syreindex hos plast, LOI

  LOI är ett brandprovningssystem för bestämning av brandegenskaper hos plast med hjälp av syreindex vid omgivnings­temperatur enligt ISO 4589-2, DIN 22117 och ASTM D2863.

 • Brandprovningskammare för bränsle- och oljeslangar, TFB

  TFB är ett brandprovningssystem för bränsle- och oljeslangaroch används för bestämning av flamresistensen hos slangar direkt utsatta för en flamkälla enligt DIN 73379.

 • Cellugn EB 01-II

  Vi säljer en cellugn EB 01-II för omgående leverans. EB 01-II är utrustad med 4 celler med samma temperatur. Varje cell har individuell kontroll av luftombytes­hastigheten och rymmer 24 standard­prover.

 • Cellugn EB 19

  Cellugn EB 19 är utrustad med 4 celler med individuell temperatur i varje cell. Varje cell har individuell kontroll av luftombyteshastigheten och rymmer 24 standardprover.

 • Cellugn EB 20

  Cellugn EB 20 är utrustad med 6 celler med individuell temperatur i varje cell. Varje cell har individuell kontroll av luftombyteshastigheten och rymmer 24 standardprover.

 • Cellugn EB 36

  Cellugn EB 36 uppfyller standarden AS/NZS 1660.2.3:1998, med hjälp av en omrörare i varje cell, som rör om luften med ca 60 varv per minut.

 • Centrofix centrerings­anordning

  Centrofix centrerings­anordning används för snabb centrering av valsar, tuber eller slangar.

 • Densitetstillsats för analysvågar från KERN

  Densitetstillsatsen för analysvågar från KERN används för densitetsbestämning av vätskor och fasta ämnen.

 • Dragprovare 100ST

  Tinius Olsens elektromekaniska drag- och tryckprovare 100ST har en maximal kapacitet av 100 kN.

 • Dragprovare 10ST

  Tinius Olsens elektromekaniska drag- och tryckprovare 10ST har en maximal kapacitet av 10 kN.

 • Dragprovare 150ST

  Tinius Olsens elektromekaniska drag- och tryckprovare 150ST har en maximal kapacitet av 150 kN.

 • Dragprovare 1ST

  Tinius Olsens elektromekaniska drag- och tryckprovare 1ST har en maximal kapacitet av 1 kN. 

 • Dragprovare 25ST

  Tinius Olsens elektromekaniska drag- och tryckprovare 25ST har en maximal kapacitet av 25 kN.

 • Dragprovare 300ST

  Tinius Olsens elektromekaniska drag- och tryckprovare 300ST har en maximal kapacitet av 300 kN.

 • Dragprovare 50ST

  Tinius Olsens elektromekaniska drag- och tryckprovare 50ST har en maximal kapacitet av 50 kN.

 • Dragprovare 5ST

  Tinius Olsens elektromekaniska drag- och tryckprovare 5ST har en maximal kapacitet av 5 kN. 

 • Dubbelskruvextruder i miniatyr­skala, TwinLab‑C 20/40

  TwinLab-C 20/40 från Brabender är en fristående dubbelskruvextruder i miniatyr­skala, speciellt utformad för applikationer i ett laboratorium.

 • Fickvåg KERN TAB

  Fickvåg TAB från KERN är en noggrann våg för små vikter upp till 20 g med 0,001 g upplösning.

 • Filmkrypskåp, EB 24

  Filmkrypskåpet EB 24 har ett digitalt avläsnings­system för krypningen med en linjelaser för manuell mätning av krypningen.

 • Foggingprovare, EB 03C

  Foggingprovare EB 03C är en utrustning för bestämning av dimbildnings­egenskaper i bilar enligt ISO 6452 och SAE J1756.

 • Formverktyg för provkroppar, AIM Mould System

  AIM Mould System från holländska Axxicon är ett system med snabbt utbytbara formverktyg för tillverkning av standardiserade provkroppar av plast. Den standardiserade konstruktionen på formverktygen gör att resultaten kan jämföras över hela världen.

 • FTIR-spektrometer Spectrum Two

  FTIR-spektrometer Spectrum Two är lätt att använda, kraftfull, kompakt och robust – den fungerar lika bra för alla, överallt.

 • Fuktmätare för plast, AQUATRAC Station

  Fuktmätaren AQUATRAC® Station är nästa generations fuktmätare med en allt-i-ett-lösning för tillförlitlig fuktmätning i plastproduktion.

 • Fuktmätare för plast, AQUATRAC‑V

  Fuktmätaren AQUATRAC‑V används för bestämning av vattenhalt i plastgranulat enligt ISO 15512, där den finns beskriven som metod E.

 • Fuktvåg KERN DAB

  Fuktvåg DAB från KERN har användarvänlig grafisk display och minne för 15 torkprogram.

 • Fuktvåg KERN DBS

  Fuktvåg DBS från KERN har användarvänlig grafisk display och minne för 10 torkprogram.

 • Fuktvåg KERN DLB

  Fuktvåg DLB från KERN för tyngre prover med större volym. Med minne för 5 torkprogram och användarvänlig grafisk display.

 • Glansmätare CS-380

  Glansmätare CS-380 är ett prisvärt, handhållet instrument som används främst för glansmätning av ytor av färg, plast, metall, keramik, byggnadsmaterial och liknande material. CS-380 har tre mätvinklar (20°, 60° och 85°) och följer bland annat standarden ISO 2813.

 • Handvåg KERN CH

  Handvågen KERN CH är bekväm, ekonomisk och alltid till hands. Finns med maxvikt från 15 till 50 kg, med upplösning 20 till 100 g. Har peak hold-funktion.

 • Hårdhetsmätare Barcol

  Bareiss Barcol är en digital, handhållen hårdhetsmätare för hårdhetstest på platta och lätt böjda prover.

 • Hårdhetsmätare digi test II

  digi test II är en digital hårdhetsmätare med utbytbara mäthuvuden för Shore, IRHD och VLRH.

 • Hårdhetsmätare för kulintrycksmetod och Rockwell, 3106

  Hårdhetsmätare 3106 för kulintrycksmetod och Rockwell är en modulär hårdhetsmätare för bland annat plast, metall och byggmaterial.

 • Hårdhetsmätare HP, Shore-skalor

  HP är en manuell, analog hårdhets­mätare från Bareiss för gummi och plast.

 • Hårdhetsmätare HPE III Basic, Shore

  HPE III Basic är en handhållen, digital hårdhetsmätare, som hjälper till att hålla konstant tryck och håller ordning på den mättid de internationella standarderna rekommenderar.

 • Hårdhetsmätare HPE III, Shore

  HPE III är tredje generationens hårdhetsmätare som mäter även provets och omgivningens temperatur.

 • Hårdhetsmätare Pusey & Jones

  Hårdhetsmätare Pusey & Jones används för bestämning av penetrations­djupet på gummi och gummiliknande material, exempelvis gummi­valsar och standard­block av gummi med en minsta material­tjocklek på 13 mm.

 • HDT/Vicatprovare 603/303 HDTM

  Tinius Olsens provningsinstrument 603/303 HDTManvänds för bestämning av form­beständighet av plast i värme enligt ISO 75 (form­beständighet under belastning) eller ISO 306 (Vicat-provning).

 • Horisontell brand­provnings­kammare för fordons­interiörer, HBK

  HBK är ett brandprovnings­system för bestämning av brinn­hastigheten hos invändiga material i bilar, traktorer samt skogs- och jordbruksmaskiner som antänds av en låga enligt standarderna ISO 3795, DIN 75200, FMVSS 302, GB 8410, IS 15061, CMVSS 302, U.T.A.C. 18-502, FAR 25.853 (horisontell brand­provning av flygplans­interiörer).

 • Hydraulisk drag- och tryckprovare 1000SL

  Tinius Olsens hydrauliska drag- och tryckprovare modell 1000SL är avsedd för dragprov, tryckprov, böjprov och skjuvhållfasthetsprovning av material och komponenter med en maximal kraft av 1000 kN.

 • Hydraulisk drag- och tryckprovare 1500SL

  Tinius Olsens hydrauliska drag- och tryckprovare modell 1500SL är avsedd för dragprov, tryckprov, böjprov och skjuvhållfasthetsprovning av material och komponenter med en maximal kraft av 1500 kN.

 • Hydraulisk drag- och tryckprovare 150SL

  Tinius Olsens hydrauliska drag- och tryckprovare modell 150SL är avsedd för dragprov, tryckprov, böjprov och skjuvhållfasthetsprovning av material och komponenter med en maximal kraft av 150 kN.

 • Hydraulisk drag- och tryckprovare 2000SL

  Tinius Olsens hydrauliska drag- och tryckprovare modell 2000SL är avsedd för dragprov, tryckprov, böjprov och skjuvhållfasthetsprovning av material och komponenter med en maximal kraft av 2000 kN.

 • Hydraulisk drag- och tryckprovare 3000SL

  Tinius Olsens hydrauliska drag- och tryckprovare modell 3000SL är avsedd för dragprov, tryckprov, böjprov och skjuvhållfasthetsprovning av material och komponenter med en maximal kraft av 3000 kN.

 • Hydraulisk drag- och tryckprovare 300SL

  Tinius Olsens hydrauliska drag- och tryckprovare modell 300SL är avsedd för dragprov, tryckprov, böjprov och skjuvhållfasthetsprovning av material och komponenter med en maximal kraft av 300 kN.

 • Hydraulisk drag- och tryckprovare 600SL

  Tinius Olsens hydrauliska drag- och tryckprovare modell 600SL är avsedd för dragprov, tryckprov, böjprov och skjuvhållfasthetsprovning av material och komponenter med en maximal kraft av 600 kN.

 • Hydrauliska tryckprovare i SL-serien

  Tinius Olsens populära hydrauliska provnings­maskiner i SL-serien kompletteras med en serie maskiner med samma robusta konstruktion, kvalitets­material och precisions­teknik som drag- och tryckprovarna, men som enbart utför tryck­prov.

 • Instrument för differentiell svep­kalorimetri, DSC 4000

  DSC 4000 är ett instrument från PerkinElmer för differentiell svep­kalorimetri (DSC).

 • Instrument för dynamisk mekanisk analys, DMA 8000

  DMA 8000 från PerkinElmer används för dynamisk mekanisk analys, där den viskösa och elastiska modulen mäts tillsammans med dämpningen över ett temperaturintervall.

 • Instrument för kvalitets­kontroll av plast, identiPol QA2

  IdentiPol QA2 erbjuder produktions­personal ett prisvärt och användar­vänligt verktyg för att bedöma kvaliteten och identiteten hos formbara termoplaster.

 • Instrument för termo­gravimetrisk analys, TGA 4000

  TGA 4000 från PerkinElmer används för termo­gravimetrisk analys av både organiska och oorganiska material.

 • Kalibreringsvikter för elektroniska vågar

  Kalibreringsvikter från KERN för kalibrering av elektroniska vågar.

 • Kit för termisk konduktivitets­mätning, C-Therm TC-kit

  TC-kit (Thermal Conductivity Kit) från C-Therm är en ekonomisk "gör-det-själv"-lösning för analys av värmelednings­förmåga, som riktar sig främst mot akademiska forskare.

 • Klämmor för dragprovning

  Tinius Olsens klämmor för dragprovning finns i ett flertal utföranden, för provning av olika typer av material. Klämmor finns för både dragprovare i ST-serien och för de hydrauliska drag- och tryckprovarna i SL-serien.

 • Konditioneringsbox, EP 05

  Konditioneringsbox, EP 05,används för konditionering av provkroppar användes med fördel vår konditioneringsbox. I den konditioneras proverna i förslagsvis 23 °C före provstart.

 • Kulörmätare CS-520

  Kulörmätare CS-520 är ett prisvärt, handhållet instrument som följer internationell standard för färggeometri d/8 (diffus belysning, 8° betraktnings­vinkel). Kulörmätaren kan användas för färg­matchning inom många industrier, exempelvis för kvalitetskontroll av färg, textil, plast, livsmedel, byggmaterial och andra typer av material eller produkter.

 • Laboratorie­press LabPro

  LabPro-serien är mycket anpassningsbara toppmoderna laboratoriepressar, utvecklade för mer kund­specifika krav och finns i modeller upp till 5000 kN. LabPro är en golvstående hydraulpress som kan skräddarsys för att möta dina specifika behov och önskemål. LabPro-serien är utformad för användning i laboratorier för prov­tillverkning av gummi- och plast­material samt för småskalig produktion.

 • Laboratorieextruder Brabender Mini-Compounder B-TSE-A 12/36

  Mini-Compounder B-TSE-A 12/36 från Brabender är en laboratorieextruder där du kan bearbeta även de minsta provkvantiteterna.

 • Laboratoriepress LabEcon

  LabEcon-serien laboratoriepressar finns i tre modeller med 300, 600 eller 1000 kN för prov­tillverkning av gummi- och plast­material. LabEcon erbjuder hög kvalitet till ett bra pris för enklare, automatiserad pressning.

 • Laboratoriepress LabManual 300

  LabManual 300 är en manuellt manövrerad laboratorie­press för upp till 300 kN, speciellt konstruerad för grundläggande pressning och måttlig användning vid prov­tillverkning av gummi- och plast­material.

 • Laboratoriepress LabManual 50

  LabManual 50 är en manuellt manövrerad laboratorie­press för upp till 50 kN och 200 °C, speciellt konstruerad för grundläggande pressning och måttlig användning vid prov­tillverkning av gummi- och plast­material.

 • Lampor till Q-SUN xenonkammare för väderåldring

  Lamporna till Q-SUN Xe-1, Xe-2 och Xe-3 xenonkammare ger den mest realistiska reproduktionen av hela solljusets spektrum inklusive ultraviolett, synligt ljus och infraröd strålning.

 • Lampor till QUV vädersimulator för accelererad väderprovning

  Q-Lab levererar UV-lysrör av högsta möjliga kvalitet. Tekniken bakom lamporna ger ett spektrum som är genomgående stabilt under hela livslängden.

 • Lasertöjningsmätare, modell 500LC

  Tinius Olsens lasertöjningsmätare, modell 500LC för beröringsfri töjningsmätning är utformad för att mäta material med medelstor till stor töjning, som exempelvis elastomerer.

 • Manuell stanspress, EP 08

  EP 08 är Elastocons manuella stanspress för tillverkning av provkroppar av gummi och plastmaterial genom stansning.

 • Mätblandare till Brabenders drivenheter

  Brabenders mätblandare ansluts till Brabenders drivenheter för bestämning av egenskaper hos termo­plaster, härd­plaster, elastomerer, keramiska form­massor, fyllmedel, pigment och många andra material.

 • Mätextrudrar till Brabenders drivenheter

  Brabenders mätextrudrar med enkelskruvar och Extrusiograph är utbytbara mäthuvuden, som kopplas ihop med Brabenders drivenheter, för att mäta sträng­sprutbarheten hos polymerer, både för forskning och utveckling och för praktiska tillämpningar.

 • Paneler för provning av färg och ytbeläggningar, Q-PANEL

  Q-PANEL provpaneler varit ledande för provning av färg och ytbeläggningar i mer än 50 år har.

 • Plattapparat med skyddszon, TLP‑serien

  TLP‑serien är platt­apparater med skydds­zon (guarded hot plate) från TAURUS Instruments för bestämning av värme­motstånd hos byggmaterial och byggprodukter enligt ISO 8302, ASTM C518, DIN EN 1946-3, EN 12664, EN 12667, EN 12939.

 • Plattformsvåg KERN SFB

  Plattformsvågen SFB är en premiumvåg från KERN med lastcell i rostfritt stål med IP67-kapsling, displayenheten har IP65-kapsling. Vågen finns även med XL-plattform eller EG-typgodkännande [M].

 • Plattor för tryckprovning

  Tinius Olsens plattor för tryckprovning finns i två versioner, för lätt tryckprovning i maximalt 1 kN och för tryckprovning i maximalt 30 kN.

 • Pneumatisk stanspress, EP 02

  EP 02 är en pneumatisk stanspress för tillverkning av provkroppar av gummi och plastmaterial genom stansning.

 • Precisionsvåg KERN PLJ

  Precisionsvåg PLJ från KERN är en plattforms­modell som erbjuder processäkerhet tack vare automatisk intern justering och EG-typgodkännande [M].

 • Program för övervakning, Monitor Plus EC 11

  Monitor Plus EC 11 är ett övervaknings­program för instrument som ugnar och för temperatur och fuktighet i laboratorier.

 • Program för Tinius Olsens instrument, Horizon

  Horizon är ett program för kraftfull data­analys och maskinstyrning, som kan användas till Tinius Olsens instrument som dragprovare, smältindex, HDT/Vicat, slagprovare mm.

 • Provning av rök­utveckling hos pyro­tekniska liv­räddnings­redskap, TPRD

  TPRD är utrustning för bestämning av rök­utveckling vid provning av pyro­tekniska röksignaler med ljusmätnings­system enligt pyroteknisk riktlinje och ISO 15736 – pyrotekniska liv­räddnings­redskap för fartyg och marin teknik.

 • Provning av rök­utveckling med helium-neonlaser, TRDL

  TRDA är ett provnings­instrument för bestämning av rök­utveckling av material med användning av helium-neonlaser.

 • Provning av rök­utveckling med ljus­mätnings­system, TRDA

  TRDA är ett provningsinstrument för bestämning av rök­utveckling av material under termisk sönder­delning med användning av metoden med ljus­mätnings­system enligt DIN 50055.

 • Provrörsugn EB 11-II

  Provrörsugn EB 11-II, som har 24 provrör med en temperatur, är utformad för åldringsprovning av gummi och plast enligt ASTM D865 Rubber-Deterioration by Heating in Air (Test Tube Enclosure).

 • Provrörsugn EB 28HT

  Provrörsugn EB 28HT, som har 4 × 6 provrör och fyra temperaturer, är utformad för åldringsprovning av gummi och plast enligt ASTM D865 Rubber-Deterioration by Heating in Air (Test Tube Enclosure).

 • Rack för utomhus­exponering, Q‑RACK

  Q-RACK för utomhus­exponering är samma aluminiumrack som används i naturliga provningar vid Q-Lab Florida och Q-Lab Arizona.

 • Rack med utdragbara hyllplan för åldrings­ugnar, ERACK11

  ERACK11 är ett rack med utdragbara hyllplan för åldrings­ugnar.

 • Räknevåg KERN CPB

  Räknevåg CPB från KERN är en professionell modell med EG-typgodkännande [M] och räkneupplösning upp till 60 000.

 • Reservlampor och filter till Atlas Weather-Ometer

  Q-Lab erbjuder mycket prisvärda xenonlampor med vattenkylning samt optiska filter till Alas Weather-Ometer.

 • Rörugn, ES 14

  Rörugn ES 14 används för bestämning av ask­halt och kimröks­halt enligt ISO 247, ISO 1408, ASTM D297 och ASTM D1603.

 • Rotationsreometer Brabender MetaStation 4E

  Brabender MetaStation 4E är en drivenhet av bänkmodell som passar för receptutveckling, materialprovning och kvalitetssäkring i laboratorier och för inkommande varor.