Plast

Lista med utrustning som Elastocon erbjuder för provning av plast.
 • UL94 är en provningsutrustning för bedömning av brandfara för elektrotekniska produkter enligt UL94 5:e utgåvan, ASTM D635, D3801, D4804, D5048, D4986, DIN EN 60695 del 11-10, DIN EN 60695 del 11-20, DIN EN 60695 del 11-3, DIN EN 60695 del 11-4, IEC 707 (delvis) och ISO 9773.

 • Transparensmätaren TH-100 är utformad för mätning av haze och transmittans hos plast­skivor, filmer, glasögon, LCD-paneler, pekskärmar och andra transparenta och halv­genom­skinliga material.

 • Elastocon förmedlar accelererad väder­provning hos Q-Labs laboratorium i Tyskland.

 • Åldringskåp EB 04-II har låg lufthastighet och en flödesmätare som kan ställas in på 3 till 20 luftombyten per timme, vilket uppfyller ISO 188 metod A.

 • Åldringskåp EB 10-II har låg lufthastighet och ett förinställt, fast luftombyte på 7 eller 14 byten per timme, vilket uppfyller ISO 188 metod A.

 • Åldringskåp EB 12-II har hög lufthastighet med laminärt flöde från botten till toppen och ett förinställt, fast luftombyte på 7 eller 14 byten per timme. Detta uppfyller kraven i ISO 188 metod B.

 • Åldringskåp EB 26 har hög lufthastighet och en invändig karusell för snabb och enkel montering av upp till 36 provkroppar. Karusellen roterar i innerkammaren under provningen. EB 26 har ett förinställt, fast luftombyte på 7 eller 14 byten per timme och uppfyller kraven i ISO 188 metod B.

 • Åldringskåp EB 27 har två separata flödesmätare med en inställningsbar luftombyteshastighet på mellan 3 till 200 byten per timme, men fortfarande med låg lufthastighet inuti kammaren. EB 27 uppfyller kraven i ISO 188 metod A, ASTM D573, ASTM D5423 typ 2, ASTM E145 typ IIA, IEC 216-4-1 och IEC 811-1-2.

 • Analysvåg ABJ är bästsäljaren från KERN med en enkel-cell av hög kvalitet och EC-godkännande.

 • Analysvåg ABT från KERN är en avancerad modell med enkel-cell.

 • Analysvåg AEJ från KERN är en kompakt och avancerad analysvåg med användbart program för pipettkalibrering och alibiminne.

 • Elastocons autoklav, ES 42, används för materialprovning i vätskor.

 • Barofix med plexiglasplattor och en provhållar­anordning möjliggör en snabb centrering av O-ringar.

 • Barofix centrerings­anordning används för en snabb centrering av O-ringar med en tvärsnitts­diameter mellan 0,6 till 5,0 mm. Ytter­diameter 50 mm.

 • Barofix II centrerings­anordning används för en automatisk centrering av O-ringar med 1–5 mm eller 4–20 mm tvärsnittsdiameter. Barofix II är enbart kompatibelt med Digitest II.

 • ES 20 är ett instrument som används för bestämning av av flyt­egenskaperna hos plast­granulat enligt standard DIN 53492.

 • Brabenders Lab‑Compounder KETSE 20/40 D har en egen motor och behöver därför ingen extern drivenhet. Med den integrerade motorn kan högre hastigheter (max 1200 rpm) uppnås, jämfört med en dubbel­skruvextruder med extern drivenhet.

 • LOI är ett brandprovningssystem för bestämning av brandegenskaper hos plast med hjälp av syreindex vid omgivnings­temperatur enligt ISO 4589-2, DIN 22117 och ASTM D2863.

 • TFB är ett brandprovningssystem för bränsle- och oljeslangaroch används för bestämning av flamresistensen hos slangar direkt utsatta för en flamkälla enligt DIN 73379.

 • Cellugn EB 01-II är utrustad med 4 celler med samma temperatur. Varje cell har individuell kontroll av luftombyteshastigheten och rymmer 24 standardprover.

 • Cellugn EB 19 är utrustad med 4 celler med individuell temperatur i varje cell. Varje cell har individuell kontroll av luftombyteshastigheten och rymmer 24 standardprover.

 • Cellugn EB 20 är utrustad med 6 celler med individuell temperatur i varje cell. Varje cell har individuell kontroll av luftombyteshastigheten och rymmer 24 standardprover.

 • Centrofix centrerings­anordning används för snabb centrering av valsar, tuber eller slangar.

 • Densitetstillsatsen för analysvågar från KERN används för densitetsbestämning av vätskor och fasta ämnen.

 • Dilatometern från C-Therm mäter dimensions­förändringar beroende på temperatur och erbjuder hög upplösning och stabilitet över ett brett mätområde. Detta är ett robust och kostnads­effektivt instrument med oslagbart enkel användning, hög anpassnings­förmåga och modulär design.

 • Tinius Olsens elektromekaniska drag- och tryckprovare 100ST har en maximal kapacitet av 100 kN.

 • Tinius Olsens elektromekaniska drag- och tryckprovare 10ST har en maximal kapacitet av 10 kN.

 • Tinius Olsens elektromekaniska drag- och tryckprovare 150ST har en maximal kapacitet av 150 kN.

 • Tinius Olsens elektromekaniska drag- och tryckprovare 1ST har en maximal kapacitet av 1 kN. 

 • Tinius Olsens elektromekaniska drag- och tryckprovare 25ST har en maximal kapacitet av 25 kN.

 • Tinius Olsens elektromekaniska drag- och tryckprovare 300ST har en maximal kapacitet av 300 kN.

 • Tinius Olsens elektromekaniska drag- och tryckprovare 50ST har en maximal kapacitet av 50 kN.

 • Tinius Olsens elektromekaniska drag- och tryckprovare 5ST har en maximal kapacitet av 5 kN. 

 • Xplores dubbellindningslinje DWL (Double winder line) är ett tillbehör för fiber­utveckling. Dubbel­lindnings­linjen är speciellt utformad för att användas till lindning, sträckning och avlindning av polymera fibrer.

 • Fickvåg TAB från KERN är en noggrann våg för små vikter upp till 20 g med 0,001 g upplösning.

 • Filmkrypskåpet EB 24är baserat på åldringsskåp EB 10-II och har ett digitalt avläsningssystem för krypningen med en linjelaser för manuell mätning av krypningen.

 • Foggingprovare, EB 03 är en utrustning för bestämning av dimbildnings­egenskaper i bilar enligt ISO 6452 och SAE J1756.

 • AIM Mould System från holländska Axxicon är ett system med snabbt utbytbara formverktyg för tillverkning av standardiserade provkroppar av plast. Den standardiserade konstruktionen på formverktygen gör att resultaten kan jämföras över hela världen.

 • FTIR-spektrometer Spectrum Two är lätt att använda, kraftfull, kompakt och robust – den fungerar lika bra för alla, överallt.

 • Fuktmätaren AQUATRAC® Station är nästa generations fuktmätare med en allt-i-ett-lösning för tillförlitlig fuktmätning i plastproduktion.

 • Fuktmätaren AQUATRAC‑V används för bestämning av vattenhalt i plastgranulat enligt ISO 15512, där den finns beskriven som metod E.

 • Fuktvåg DAB från KERN har användarvänlig grafisk display och minne för 15 torkprogram.

 • Fuktvåg DBS från KERN har användarvänlig grafisk display och minne för 10 torkprogram.

 • Fuktvåg DLB från KERN för tyngre prover med större volym. Med minne för 5 torkprogram och användarvänlig grafisk display.

 • Glansmätare CS-380 är ett handhållet instrument som används främst för glansmätning av ytor av färg, plast, metall, keramik, byggnadsmaterial och liknande material. CS-380 har tre mätvinklar (20°, 60° och 85°) och följer bland annat standarden ISO 2813.

 • Handvågen KERN CH är bekväm, ekonomisk och alltid till hands. Finns med maxvikt från 15 till 50 kg, med upplösning 20 till 100 g. Har peak hold-funktion.

 • Digitest II är en digital hårdhetsmätare med utbytbara mäthuvuden för Shore, IRHD och VLRH.

 • HP är en manuell, analog hårdhets­mätare från Bareiss för gummi och plast.

 • HPE II Barcol är en digital, handhållen hårdhetsmätare för hårdhetstest på platta och lätt böjda prover.

 • HPE II är en handhållen, digital hårdhetsmätare, som hjälper till att hålla konstant tryck och håller ordning på den mättid de internationella standarderna rekommenderar.

 • HPE III är tredje generationens hårdhetsmätare som mäter även provets och omgivningens temperatur.

 • Hårdhetsmätare Pusey & Jones används för bestämning av penetrations­djupet på gummi och gummiliknande material, exempelvis gummi­valsar och standard­block av gummi med en minsta material­tjocklek på 13 mm.

 • Tinius Olsens provningsinstrument 603/303 HDTManvänds för bestämning av form­beständighet av plast i värme enligt ISO 75 (form­beständighet under belastning) eller ISO 306 (Vicat-provning).

 • HBK är ett brandprovnings­system för bestämning av brinn­hastigheten hos invändiga material i bilar, traktorer samt skogs- och jordbruksmaskiner som antänds av en låga enligt standarderna ISO 3795, DIN 75200, FMVSS 302, GB 8410, IS 15061, CMVSS 302, U.T.A.C. 18-502, FAR 25.853 (horisontell brand­provning av flygplans­interiörer).

 • Tinius Olsens hydrauliska drag- och tryckprovare modell 1000SL är avsedd för dragprov, tryckprov, böjprov och skjuvhållfasthetsprovning av material och komponenter med en maximal kraft av 1000 kN.

 • Tinius Olsens hydrauliska drag- och tryckprovare modell 1500SL är avsedd för dragprov, tryckprov, böjprov och skjuvhållfasthetsprovning av material och komponenter med en maximal kraft av 1500 kN.

 • Tinius Olsens hydrauliska drag- och tryckprovare modell 150SL är avsedd för dragprov, tryckprov, böjprov och skjuvhållfasthetsprovning av material och komponenter med en maximal kraft av 150 kN.

 • Tinius Olsens hydrauliska drag- och tryckprovare modell 2000SL är avsedd för dragprov, tryckprov, böjprov och skjuvhållfasthetsprovning av material och komponenter med en maximal kraft av 2000 kN.

 • Tinius Olsens hydrauliska drag- och tryckprovare modell 3000SL är avsedd för dragprov, tryckprov, böjprov och skjuvhållfasthetsprovning av material och komponenter med en maximal kraft av 3000 kN.

 • Tinius Olsens hydrauliska drag- och tryckprovare modell 300SL är avsedd för dragprov, tryckprov, böjprov och skjuvhållfasthetsprovning av material och komponenter med en maximal kraft av 300 kN.

 • Tinius Olsens hydrauliska drag- och tryckprovare modell 600SL är avsedd för dragprov, tryckprov, böjprov och skjuvhållfasthetsprovning av material och komponenter med en maximal kraft av 600 kN.

 • Tinius Olsens populära hydrauliska provnings­maskiner i SL-serien kompletteras med en serie maskiner med samma robusta konstruktion, kvalitets­material och precisions­teknik som drag- och tryckprovarna, men som enbart utför tryck­prov.

 • DSC 4000 är ett instrument från PerkinElmer för differentiell svep­kalorimetri (DSC).

 • DMA 8000 från PerkinElmer används för dynamisk mekanisk analys, där den viskösa och elastiska modulen mäts tillsammans med dämpningen över ett temperaturintervall.

 • IdentiPol QA2 är framtagen för att förse produktions­personal med ett enkelt verktyg för att bedöma kvaliteten och identiteten hos formbara termoplaster.

 • TGA 4000 från PerkinElmer används för termo­gravimetrisk analys av både organiska och oorganiska material.

 • Kalibreringsvikter från KERN för kalibrering av elektroniska vågar.

 • TC-kit (Thermal Conductivity Kit) från C-Therm är en ekonomisk "gör-det-själv"-lösning för analys av värmelednings­förmåga, som riktar sig främst mot akademiska forskare.

 • Tinius Olsens klämmor för dragprovning finns i ett flertal utföranden, för provning av olika typer av material. Klämmor finns för både dragprovare i ST-serien och för de hydrauliska drag- och tryckprovarna i SL-serien.

 • Konditioneringsbox, EP 05,används för konditionering av provkroppar användes med fördel vår konditioneringsbox. I den konditioneras proverna i förslagsvis 23 °C före provstart.

 • Kulörmätare CS-660 är ett handhållet instrument som följer internationell standard för färggeometri d/8 (diffus belysning, 8° betraktningsvinkel). Kulörmätaren kan användas för färgmatchning inom många industrier, exempelvis för kvalitetskontroll av färg, textil, plast, livsmedel, byggmaterial och andra typer av material eller produkter.

 • LabPro-serien är utvecklad för mer kund­specifika krav och finns i modeller från 50 upp till 1500 kN, samt i en specialmodell upp till 3000 kN. LabPro är kompakt och utformad för användning i laboratorier för prov­tillverkning av gummi- och plast­material samt för småskalig produktion.

 • LabEcon-serien laboratoriepressar finns i tre modeller med 300, 600 eller 1000 kN för prov­tillverkning av gummi- och plast­material. LabEcon erbjuder hög kvalitet till ett bra pris för enklare, automatiserad pressning.

 • LabManual 300 är en manuellt manövrerad laboratorie­press för upp till 300 kN, speciellt konstruerad för grundläggande pressning och måttlig användning vid prov­tillverkning av gummi- och plast­material.

 • Lamporna till Q-SUN Xe-1, Xe-2 och Xe-3 xenonkammare ger den mest realistiska reproduktionen av hela solljusets spektrum inklusive ultraviolett, synligt ljus och infraröd strålning.

 • Q-Lab levererar UV-lysrör av högsta möjliga kvalitet. Tekniken bakom lamporna ger ett spektrum som är genomgående stabilt under hela livslängden.

 • Tinius Olsens lasertöjningsmätare, modell 500LC för beröringsfri töjningsmätning är utformad för att mäta material med medelstor till stor töjning, som exempelvis elastomerer.

 • Lignin-fiberlinje Xplore LFL möjliggör snabb produktion och tvärbindning av ligninmonofilament av 5–10 g material. Xplore LFL är fullt kompatibel med mikroblandare från Xplore.

 • EP 08 är Elastocons manuella stanspress för tillverkning av provkroppar av gummi och plastmaterial genom stansning.

 • Brabenders mätblandare är utbytbara mät­huvuden som ansluts till driv­enheterna Plasti-Corder Lab-Station eller Plastograph för bestämning av termo­plaster, härd­plaster, elastomerer, keramiska form­massor, fyllmedel, pigment och många andra material.

 • Brabenders mätextrudrar med enkelskruvar och Extrusiograph är utbytbara mäthuvuden, som kopplas ihop med Brabender Plasti-Corder Lab-Station eller Plastograph EC Plus, för att mäta sträng­sprutbarheten hos polymerer, både för forskning och utveckling och för praktiska tillämpningar.

 • Mikroblandare Xplore MC 15 med 15 ml kapacitet är en robust och fullvärdig processmaskin för plast, gummi och termoelaster, som får plats på laboratorie­bänken eller i dragskåpet.

 • Mikroblandare Xplore MC 40 med 40 ml kapacitet är en robust och fullvärdig processmaskin för plast, gummi och termoelaster, som får plats på laboratoriebänken eller i dragskåpet.

 • Mikroblandare Xplore MC 5 med 5 ml kapacitet är en robust och fullvärdig processmaskin för plast och termoelaster, som får plats på laboratorie­bänken eller i dragskåpet.

 • Mikrofiberlinje Xplore FL möjliggör snabb produktion och tvärbindning av ligninmonofilament av 5–10 g material. Xplore FL är fullt kompatibel med mikroblandare från Xplore.

 • Mikroformspruta Xplore IM 12 har en maximal skottvolym på 12 ml och passar perfekt med mikroblandare Xplore MC 15. Den kan också användas som fristående enhet för att forma material som inte kräver blandning.

 • Mikroformspruta Xplore IM 5,5har en maximal skottvolym på 5,5 ml och passar perfekt med mikroblandare Xplore MC 5. Den kan också användas som fristående enhet för att forma material som inte kräver blandning.

 • Mikrogjutfilmslinje Xplore CFL 35 är baserad på Xplores egen teknik. Med CFL 35 i kombination med Xplore mikroblandare är det möjligt att producera upp till 35 mm bred gjutfilm av enbart 5 g material på 10 minuter.

 • Mikrogjutfilmslinje Xplore CFL 65 är en högteknologisk 65 mm bred gjutfilmslinje med dedikerad temperaturkontroll för kunder med större behov av utvecklingsmöjligheter.

 • Mikrogjutfilmslinje Xplore CFPL är en avancerad mikroproduktionslinje för gjutfilm, med tre kalandrar, som ger stora möjligheter inom forskning och utveckling.

 • Q-PANEL provpaneler varit ledande för provning av färg och ytbeläggningar i mer än 50 år har.

 • Perme är ett instrument för att mäta permeabiliteten av antingen syre, koldioxid eller vattenånga hos plastfilmer – som består av ett eller flera skikt, är metalliserade eller med ytbeläggning, laminerade eller samextruderade – särskilt de som används till förpackningar för livsmedel, läkemedel och elektronik.

 • CarboPack BT mäter snabbt permeabilitet av koldioxid i PET- och glasflaskor (exempelvis läckage genom korkar och kapsyler) och andra förpackningar. Instrumentet mäter från extremt låga nivåer (0,0013 cm3 per dygn) och ger exakta hållbarhetsprognoser för drycker och allmänna förpackningar (bröd, ost, kaffe med mera).

 • PackPerm är ett instrument som mäter syre­permeabilitet genom förpackningar som används för livsmedel, läkemedel och sjukvårds­artiklar.

 • TotalPerm är det enda instrumentet på marknaden som mäter permeabilitet av tre olika gaser – syre, koldioxid och vattenånga – i ett och samma materialprov, tack vare patenterad teknik med tre sensorer i samma cell.

 • MultiPerm är det enda instrumentet på marknaden som mäter permeabilitet av två gaser i ett och samma materialprov. MultiPerm kan karakterisera barriäregenskaperna hos filmmaterial för antingen syre-vattenånga, syre-koldioxid eller vattenånga-koldioxid, tack vare patenterad teknik med två olika sensorer i en eller två celler.

 • TLP‑serien är platt­apparater med skydds­zon (guarded hot plate) från TAURUS Instruments för bestämning av värme­motstånd hos byggmaterial och byggprodukter enligt ISO 8302, ASTM C518, DIN EN 1946-3, EN 12664, EN 12667, EN 12939.

 • Plattformsvågen SFB är en premiumvåg från KERN med lastcell i rostfritt stål med IP67-kapsling, displayenheten har IP65-kapsling. Vågen finns även med XL-plattform eller EG-typgodkännande [M].

 • Tinius Olsens plattor för tryckprovning finns i två versioner, för lätt tryckprovning i maximalt 1 kN och för tryckprovning i maximalt 30 kN.

 • EP 02 är en pneumatisk stanspress för tillverkning av provkroppar av gummi och plastmaterial genom stansning.