Utrustning för provning av återvunnen plast

Elastocon erbjuder utrustning för provning vid plaståtervinning

Plaståtervinning är bearbetning av plastavfall till andra produkter. Nästan all plaståtervinning är mekanisk genom smältning och omvandling av plast till andra föremål. Detta kan orsaka polymernedbrytning på molekylär nivå och kräver att avfallet sorteras efter färg och polymertyp innan bearbetning, vilket är komplicerat och dyrt.

Genom materialanalys och annan provning av återvunnen plast säkerställs bland annat att rätt material levererats, vilken sorts plast som finns i det återvunna materialet, vad plasten innehåller, samt plastens smältpunkt.

Elastocon erbjuder olika typer av utrustning för provning av återvunnen plast. Instrument för materialanalys, exempelvis DSC och TGA. Smältindex för bestämning av termoplasters smältegenskaper, samt slag- och dragprovare för plast.

Kvalitets­kontroll av plast med identiPol QA2

Kvalitetskontroll av plast med identiPol QA2

IdentiPol QA2 erbjuder produktions­personal ett prisvärt och användar­vänligt verktyg för att bedöma kvaliteten och identiteten hos formbara termoplaster. 

Systemet ger en snabb bedömning av inkommande material och dess lämplighet för användning på produktions­linjen, genom automatiserad jämförelse av nya batcher av material mot tidigare kontrollerade och godkända batcher. En provning tar ca 15 minuter.

Läs mer: Kvalitetskontroll av plast med identiPol QA2 

Smältindexprovare, MP1200

Tinius Olsens smältindexinstrument modell MP1200

Tinius Olsens smältindexinstrument modell MP1200 används för bestämning av termoplasters smältegenskaper enligt ASTM D1238 och ISO 1133. 

Smältindexprovning som beskrivs i ASTM D1238 och ISO 1133 mäter snabbt en punkt på viskositetskurvan under normala förhållanden. MP1200 är ett avancerat instrument för smältindex, som finns i både manuella och motoriserade konfigurationer.

Läs mer: Smältindexprovare, MP1200 

Instrument för differentiell svep­kalorimetri, DSC 4000

Instrument för differentiell svepkalorimetri, DSC 4000

DSC 4000 är ett instrument från PerkinElmer för differentiell svep­kalorimetri (DSC). 

Differentiell svepkalorimetri (DSC) är en termisk analysteknik som tittar på hur materialets värmekapacitet (Cp) ändras av temperaturen. Den största fördelen med DSC är den lätthet och snabbhet som den kan använda för att se övergångar i material.

Läs mer: Instrument för differentiell svep­kalorimetri, DSC 4000 

Instrument för termo­gravimetrisk analys, TGA 4000

Instrument för termo­gravimetrisk analys, TGA 4000

TGA 4000 från PerkinElmer används för termo­gravimetrisk analys av både organiska och oorganiska material. 

Termogravimetrisk analys (TGA) är en teknik där ämnesmassan övervakas som funktion av temperatur eller tid då provet utsätts för ett kontrollerat temperatur­program i en kontrollerad atmosfär.

Läs mer: Instrument för termo­gravimetrisk analys, TGA 4000 

Dragprovare i ST-serien för alla typer av material

Dragprovare i ST-serien från Tinius Olsen

Elastocon erbjuder avancerade dragprovare i ST-serien från Tinius Olsen för provning av alla typer av material. ST-seriens elektro­mekaniska drag­provare har kapacitet för krafter upp till 300 kN. 

Dragprovare i ST-serien kan användas för provning av en mängd material som exempelvis plast, film, kompositer, förpacknings­material, filter­material, folier, leksaker, medicin­tekniska produkter och komponenter. Material­egen­skaperna kan mätas med dragprov, tryckprov, böjprov, rivprov eller i skjuvnings- och vid­häftnings­provning.

Läs mer: Dragprovare i ST-serien för alla typer av material 

Slagprovare för plast, modell IT503

Slagprovare för plast, modell IT503

Tinius Olsens pendelslagprovare för plast, modell IT503, är mångsidig, användarvänlig och visar information med hög upplösning. 

För enklare och mer flexibla slagprovningar på plast kan maskinen anslutas till en dator med Tinius Olsens Horizon-programvara för datainsamling och analys.

Läs mer: Slagprovare för plast, modell IT503