Stansknivar

Stansknivar, EP 04, tillverkas i både standardutförande och enligt kundönskemål. Roterande knivar, EP 03, används för tillverkning av provkroppar för sättningsprov, relaxationsprovning i kompression och nötningsprovning.

Manuell stanspress, EP 08

Stansknivar, EP 04, tillverkas i både standardutförande och enligt kundönskemål. Snabbkoppling för montering i stanspressarna EP 02 och EP 08 medföljer. Även snabbkopplingar för andra stanspressar kan tillverkas.

Manuell stanspress, EP 08

Roterande knivar, EP 03, används för tillverkning av provkroppar för sättningsprov, relaxationsprovning i kompression och nötningsprovning. Provkropparna skärs ut från testplattor eller från färdiga produkter.

Stansknivar, EP 10

EP 10 stansknivar är lämpliga för stansning i de flesta material. EP 10 är en tunnare kniv, som kan tillverkas i speciella former, och som monteras i plywood.