Uppdragsprovning av gummi i relaxation, köldprovare och dragprovare i Elastocons laboratorium.

Elastocon utför provnings- och konsult­uppdrag inom gummi- och plast­området. Våra specialiteter är åldrings­prov, livslängds­bedömning och köld­prov på gummi­material.

Ackrediterad provning

Swedac 1678 accredited testing 150px

Vi är ackrediterade för 15 provnings­metoder, se faktaruta. Det är myndigheten SWEDAC som utför ackrediteringen och på SWEDAC:s hemsida står följande om vad det innebär:

”För att bli ackrediterad prövas kompetens, rutiner och metoder så att alla kvalitetskrav uppfylls enligt en standard. Därefter kontrollerar Swedac regelbundet att företaget fortsätter att leva upp till kraven för sin ackreditering.

Syftet med ackreditering är att kunna säkerställa att certifiering, kontroll och provning görs med hög kvalitet och god säkerhet för liv, hälsa och miljö. Ackrediteringen innebär kontroller av att uppdragen utförs opartiskt, korrekt och grundas på internationellt erkända standarder.”

Du hittar Elastocons ISO 17025 ackrediteringscertifikat för provning i länken nedan.

Elastocons ISO 17025 ackrediteringscertifikat för provning

Elastocon erbjuder olika provningsmetoder för gummi och andra material. Vi presenterar några av dem närmare via länken nedan.

Se mer om Elastocons provningsmetoder här

Väderprovning

Elastocon erbjuder även väder­provning av produkter och material i mindre skala i vårt eget laboratorium.

Denna provning görs i provnings­utrustning från Q-Lab:

  • QUV-skåp för accelererad väder­åldring med UV-ljus och fukt.
  • Q-SUN Xe-1 xenonkammare reproducerar skador orsakade av solens fulla spektrum.
  • Q-SUN Xe-3 är en större golvmodell med fler prov­platser än Xe‑1 och använder tre xenon­lampor. Provlådan kan modifieras till att även ta större tre­dimensionella prover.

Vi förmedlar även provning av produkter och material i större skala hos Q-Labs provnings­laboratorium i Tyskland samt utomhus­provning i Q-Labs anläggningar i ökenklimat i Arizona eller i subtropiskt klimat i Florida.

I Q-Labs anläggning i Arizona finns även utrustning för provning med koncentrerat solljus, Q-TRAC. Denna accelererade metod ger supersnabbt resultat från naturligt solljus på ett ekonomiskt sätt.

Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Materialanalys

I Elastocons provningslaboratorium erbjuder vi flera metoder för materialanalys.

TGA 4000 är ett termogravimetriskt analysinstrument som används exempelvis för analys av sammansättningen hos gummi enligt ISO 9924, för bestämning av halten mjukgörare, polymer, kimrök och aska.

DSC 4000 är ett instrument för differentiell svepkalorimetri (DSC) och kan exempelvis användas vid bestämning av smältintervall och fasomvandlingar.

FTIR (Fourier Transform Infrared Spectroscopy) är en spektroskopisk mätmetod som jämför den absorberade energin från en infraröd ljuskälla. Metoden är idealisk för kvalitativ analys av polymera råmaterial och färdiga produkter.

TCi är en termisk konduktivitetsmätare från C-Therm som kan mäta värmeledningsförmågan hos såväl fasta material som vätskor, pulver och pastor.

Identipol QA2 kombinerar en DSC och en DMA. Instrumentet är konstruerat för att på ett snabbt och enkelt sätt ge information om typen och kvaliteten av termoplaster. Det lämpar sig särskilt vid arbete med återvunnen plast.

XRF-analys (X-ray fluorescent) är en elementanalys från Mg till U. För bestämning av bland annat oorganiska fyllmedel i gummi och plastmaterial.

Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.