Denna video visar bestämning av den relativa vridstyvheten hos vulkat gummi och termoelast vid låg temperatur (Gehman test) enligt ISO 1432.

Analys av den relativa vridstyvheten vid låg temperatur utförs för att se beteendet hos gummimaterial i kallt klimat. Provningen utförs genom att provbitarna roteras 180° i kyld etanol.


Titta på Elastocons video om bestämning av relativ vridstyvhet enligt ISO 1432


Läs mer om Elastocons Gehman-provaren ET 02‑II här