Bestämning av sättning är ett enkelt sätt att analysera återhämtningen efter kompression av vulkat gummi och termoelast enligt ISO 815-1, metod A.

Metoden fokuserar på att undersöka återhämtningen av gummi, vilket är en viktig faktor för dess avsedda användning.

Läs mer om Elastocons sättningsrigg EV 03 här


Titta på Elastocons video om bestämning av sättning enligt ISO 815-1