Övrig reologisk utrustning

Skrymdensitetsmätare, ES 16

ES 16 är ett instrument som används för bestämning av skrym­densiteten på plast­granulat enligt ISO 60.

Bestämning av flyt­egenskaper, ES 20

ES 20 är ett instrument som används för bestämning av av flyt­egenskaperna hos plast­granulat enligt standard DIN 53492.