Elastocon erbjuder utrustning för provning av gummi enligt metoderna Sättning (ISO 815) och Kvarstående töjning vid konstant töjning (ISO 2285).

Sättningsrigg, EV 03

Sättningsriggen, EV 03, används för bestämning av sättning vid rumstemperatur samt vid höga temperaturer av vulkat gummi och termoelast, enligt ISO 815-1.

Töjningsrigg, EV 04

Töjningsriggen, EV 04, används enligt standarden ISO 2285 för bestämning av kvarstående töjning vid konstant töjning, och av kvarstående töjning och krypning vid konstant dragbelastning av vulkat gummi och termoelast.