Elastocon erbjuder utrustning för provning av gummi enligt metoderna Sättning (ISO 815) och Kvarstående töjning vid konstant töjning (ISO 2285).

Sättning (ISO 815)

Sättning är den kvarstående deformation som uppstår när gummi varit hoptryckt och därefter avlastas och får återhämta sig.

Provningen utförs normalt på standardiserade cylindriska provkroppar. Provkropparna komprimeras vanligtvis 25 % i en rigg med släta polerade ytor. Sättningsriggen, med prover, förvaras i ett värmeskåp vid förhöjd temperatur från 1 dygn till flera veckor.

Riggen tas ur skåpet och proverna avlastas och får återhämta sig 30 minuter före mätning.

Läs mer: Sättningsrigg, EV 03

Kvarstående töjning vid konstant töjning (ISO 2285)

Om ett gummiprov hålls töjt en tid och därefter avlastas, återgår det ej helt till ursprunglig längd. Detta kallas kvarstående töjning.

Vid konstant töjning töjs provkropparna ut, vanligtvis 100 % och förvaras uttöjda, oftast vid förhöjd temperatur, från 1 dygn till flera veckor. Efter att proverna tagits ut ur ugnen får de svalna i uttöjt tillstånd, varefter de avlastas och får återhämta sig 30 min före mätning.

Läs mer: Töjningsrigg, EV 04