Vulkreometrar för provning av ovulkat gummi

I den rotorlösa vulkreometern oscillerar den undre formhalvan och vridmomentet mäts av en kraftgivare. Amplituden är normalt lägre än för rotortypen eller ± 0,2°. Man kan förutom vridmomentet, som är ett mått på styvheten, registrera dämpningen och förnätningshastigheten. En rotorlös vulkreometer har fördelen att den medger snabba byten av prov, då man inte behöver kränga det vulkade provet av någon rotor. Däremot måste man ladda den med prover med exakt volym, för att inte få för mycket flytskägg i formdelningen vilket kan påverka mätresultatet. För att få exakt volym används en speciell volymstans.

Elastocon erbjuder olika typer av vulkreometrar från MonTech.

Vulkreometer MDR 3000 Basic

Vulkreometer MDR 3000 Basic är en kompakt basmodell för repetetiv kvalitetskontroll och enklare tillämpningar inom forskning och utveckling.

Vulkreometer MDR 3000

Vulkreometer MDR 3000 är ett avancerat instrument för kvalitets­kontroll och statisk provning i utvecklings­syfte, för ett brett spektrum av material (från LSR, alla typer av elastomerer till komposit­material).

Vulkreometer D-MDR 3000

Vulkreometer D-MDR 3000 är MonTechs främsta instrument för dynamisk provning av de visko­elastiska egenskaperna hos polymerer och elastomera blandningar före, under och efter vulkning.

Volymstanspress R-VS 3000

Volymstanspress R-VS 3000

Volymstanspress R-VS 3000 har utformats för snabb, säker och enkel beredning av prover till MonTechs vulkreometrar, vilket avsevärt minskar variabilitet i drift och ökar provningsresultatets reproducerbarhet.

Läs mer: Volymstanspress R-VS 3000