Broschyr Elastocon rubber testingHär kan du läsa och ladda ner Elastocons utbildningsmaterial med grundläggande artiklar på engelska om gummiprovning.

Utbildningsmaterialet innehåller följande kapitel:

  • Standardisation
  • Preparation of test pieces
  • Testing of uncured rubber
  • Mechanical testing
  • Thermal testing
  • Durability testing
  • Other testing
  • Measurement techniques

Läs och ladda ner:
Elastocon Rubber testing booklet.pdf