Statebourne logoStatebourne Cryogenics har sedan starten 1969 kontinuerligt fokuserat på att erbjuda kryogena produkter av högsta värde till sina kunder.

Företaget utvecklar ständigt nya modeller, såväl självständigt som i samverkan med ledande forsknings­institut och kompetens­centra över hela världen.

Statebourne Cryogenics kryokärl

Detta säkerställer Statebournes fortsatta roll i den absoluta framkanten av kryo­biologisk forskning.

Varje produkt Statebourne tillverkar genomgår samma rigorösa kvalitets­kontroll­system som ger dem möjlighet att uppfylla de normer som krävs inte bara av ISO 9001, men även direktivet om medicin­tekniska produkter, och Elektro­magnetisk kompatibilitet och IATA:s regler.

Statebournes produkter har alla 5 års vakuum­garanti som standard, en konkret demonstration av företagets förtroende för sin egen konstruktion, tillverkning, kvalitets­kontroll och provning.

Elastocon representerar Statebourne i följande länder:

  • Sverige

Visa Statebourne Cryogenics produkter

Till Statebourne Cryogenics webbplats