NETZSCH TAURUS Instruments logoNETZSCH TAURUS Instruments är en av de ledande tillverkarna av fysiska och optiska mätsystem för industri- och forsknings­applikationer världen över.

Företaget utvecklar, tillverkar och marknadsför toppmoderna brandprovnings­system, värme­lednings­mätare och hotbox-kammare.

NETZSCH TAURUS Instruments – fysiska och optiska mätsystem för industri- och forskningsapplikationer Vid förebyggande brandskydd är valet av material och komponenter viktigt för att förhindra bränder helt eller förhindra att de sprider sig.

NETZSCH TAURUS Instruments erbjuder utrustning för brandprovning enligt europeiska och internationella standarder för att klassificera bränn­barheten och brinn­hastigheten för material för bygg-, textil-, bil- och elindustrin.

För byggindustrin är det särskilt viktigt att känna till bygg­materialets reaktion på brand med resulterande parametrar som flam­spridning, brinnande droppar, brännbarhet, värme­avgivning, värme­värde, rökutveckling och toxicitet samt brand­beständighet hos byggmaterial.

Elastocon representerar NETZSCH TAURUS Instruments i följande länder:

  • Sverige
  • Norge
  • Danmark
  • Finland

Visa NETZSCH TAURUS Instruments produkter

Till NETZSCH TAURUS Instruments webbplats