Dilatometern mäter dimensions­förändringar beroende på temperatur

Elastocon erbjuder en dilatometer från C-Therm för att karakterisera dimensionsförändringar av ett material som en funktion av temperaturen.

Dilatometer, DiL

Dilatometern från C-Therm mäter dimensions­förändringar beroende på temperatur och erbjuder hög upplösning och stabilitet över ett brett mätområde. Detta är ett robust och kostnads­effektivt instrument med oslagbart enkel användning, hög anpassnings­förmåga och modulär design.