Dilatometer, DiL

Dilatometern från C-Therm mäter dimensions­förändringar beroende på temperatur och erbjuder hög upplösning och stabilitet över ett brett mätområde. Detta är ett robust och kostnads­effektivt instrument med oslagbart enkel användning, hög anpassnings­förmåga och modulär design.

Dilatometern kan kombineras med C-Therms termiska konduktivitets­mätare TCi.

Uppfyller alla stora standardiserade provningsmetoder för dilatometri, inklusive ASTM E228.

Tryckstångsdilatometri är en metod för att karakterisera dimensionsförändringar av ett material som en funktion av temperaturen. Mätningen kan utföras över ett temperaturintervall (t ex från 800 °C till 1600 °C), eller i ett specifikt kontrollerat temperaturprogram för att efterlikna industriella processer, bränning eller ett materials verksamhetsmiljö. Den termiska expansionskoefficienten (α) definieras som graden av expansion (ΔL) dividerat med temperaturändring (ΔT).

En exakt förståelse av termiskt expansionsbeteende ger avgörande insikter i bränningsprocesser, inverkan av tillsatser, reaktionskinetik och andra viktiga aspekter av hur material reagerar på miljöförändringar. Typiska användningsområden är: bestämning av värmeutvidgningskoefficient, härdningsstudier, bestämning av glasövergångspunkten, mjukningspunkt, förtätning, kinetik och sintringsstudier.

Mer information

Produktblad: ctherm-dilatometry.pdf


Titta på C-Therms video om dilatometern DiL


Tillverkare: C-Therm Technologies