Instrument för mätning av värmelednings­förmåga

Elastocon erbjuder instrument för mätning av värmelednings­förmåga från C-Therm Technologies och TAURUS Instruments.

C-Therm Technologies har instrument för mätning av värmelednings­förmåga hos exempelvis polymerer, nanomaterial, kyl- och värme­överförings­vätskor, geologi, fas­förändrings­material, isolering och textil. Provning kan göras av ett brett spektrum av fasta ämnen, vätskor, pulver och pastor.

TAURUS Instruments fokuserar främst på utrustning för mätning av värmelednings­förmåga hos bygg- och isolerings­material, i större provstorlekar.

Kit för termisk konduktivitets­mätning, C-Therm TC-kit

TC-kit (Thermal Conductivity Kit) från C-Therm är en ekonomisk "gör-det-själv"-lösning för analys av värmelednings­förmåga, som riktar sig främst mot akademiska forskare.

Termisk konduktivitetsmätare, C-Therm TCi

Den termiska konduktivitetsmätare TCi (Thermal Conductivity Analyzer) från C-Therm är det snabbaste och enklaste sättet att mäta värme­lednings­förmågan hos olika typer av material.

Termisk konduktivitetsmätare, Trident från C-Therm

Trident från C-Therm är senaste generationens instrument för mätning av värmelednings­förmåga, med möjlighet att koppla upp till tre sensorer för olika mätmetoder enligt ASTM D5334, D5930, D7984 och ISO 22007-2.

Termisk konduktivitets­mätare för textil, C-Therm Tx

Med den termiska konduktivitetsmätaren Tx (Touch Experience Platform) kan textiliers känsla av värme och svalka kvantifieras enligt ASTM D7984.

Värmeflödesmätare i HFM 446-serien

HFM 446-serien är värmeflödesmätare för bestämning av termiska egenskaper hos byggmaterial och byggprodukter enligt ISO 8301, ASTM C518, DIN EN 1946-3, EN 12664, EN 12667 och JIS A1412.

Värmeflödesmätare i GHP-serien

GHP-serien är plattapparater med skyddszon (guarded hot plate) för bestämning av värmemotstånd hos byggmaterial och byggprodukter enligt ISO 8302, ASTM C177, DIN EN 1946-2, EN 12664, EN 12667, EN 12939 och EN 674.

Värmeledningsmätare för rörisolering, TLR 1000

TLR 1000 är en värmelednings­mätare (guarded hot pipe) för bestämning av termiska egenskaper hos rörisolering under stationära förhållanden enligt ISO 8497, ASTM C534, ASTM C335, DIN EN 1946-5 och DIN 52613.