Plattapparat med skyddszon, TLP-serien

TLP‑serien är platt­apparater med skydds­zon (guarded hot plate) från TAURUS Instruments för bestämning av värme­motstånd hos byggmaterial och byggprodukter enligt ISO 8302, ASTM C518, DIN EN 1946-3, EN 12664, EN 12667, EN 12939.

Plattapparater med skyddszon används främst av provnings- och forsknings­institut. På grund av den höga mät­noggrannheten är de idealiska för referens­mätningar och extern kvalitets­kontroll. Alla plattapparater med skyddszon i TLP-serien kan konverteras från varianter med en platta till två plattor. Varianten med två plattor kräver två helt identiska prov. För varianten med en platta behövs bara ett prov.

Värmeledningsförmågan lambda beräknas utifrån kraften som sätts i värme­plattan (ström = spänning × ström), prov­tjockleken (tjocklek, dimensioner) och temperatur­skillnaden. Resultatet är en material­konstant som är giltig oavsett provets dimensioner. Värme­beständigheten är den ömsesidiga värmelednings­förmågan (1 / λ).

Användningsområdet för plattapparater med skyddszon är bestämning av värmelednings­förmåga och värme­beständighet för isolering och byggmaterial.

Mätinstrument i TLP-serien är kompakta och robusta apparater av golvmodell utrustade med en integrerad enkortsdator (SBC) med högupplöst färgpekskärm, alternativt extern mätenhet och dator, med Windows 10 samt programvaran Lambda för kontroll, datainsamling och utvärdering av mätningar av värmelednings­förmåga.

Gränssnitt som RS232, USB och Gigabit Ethernet möjliggör anslutning till kringutrustning och snabb och bekväm överföring av all relevant data. Den direkta anslutningen till en skrivare gör det möjligt att skriva ut prov­rapporter utan att använda en extern dator.

Viktiga egenskaper

  • Fullt isolerad eller temperaturstyrd provkammare för att undvika yttre påverkan
  • Kan konverteras från varianter med en platta till två plattor
  • Kylning med extern cirkulations­kylare eller inbyggd Peltier-kylning
  • Några modeller har elektriskt styrd plattlyftmekanism, några är tippbara med toppmatning
  • Digital mätning av tryck och provtjocklek
  • Integrerad enkortsdator, alternativt extern mätenhet och dator, Windows 10 och programvara Lambda ingår

Mer information

Produktöversikt: taurus-instruments-product-overview.pdf

Relaterade artiklar


Tillverkare: TAURUS Instruments