Lågtemperaturprovning

Lågtemperaturegenskaper hos gummimaterial provas med metoder där man mäter elastiskt återgång av ett gummimaterial efter nedfrysning, styvhetsförändring i kyla, sprödpunkt och sättning i kyla. Ofta vill man prova med minst två olika metoder för att säkrare få en nedre temperaturgräns för materialets användning.

Elastocon erbjuder lågtemperaturprovare för dessa metoder. En automatisk, datoriserad lågtemperaturprovare ökar precisionen upp till 5 gånger. Dessutom ökar kapaciteten med ca 50 % och arbetstiden minskar med ca 75 %

TR-provare, ET 01-II

TR-provaren, ET 01-II, används för bestämning av elastiskt återgång av ett gummimaterial efter nedfrysning, enligt ISO 2921 och ASTM D1329.

Gehman-provare, ET 02-II

Gehman-provaren, ET 02‑II, används för bestämning av den relativa vridstyvheten i gummi och termo­elaster, vilket även kallas för Gehman-proceduren. Provningen utförs enligt ISO 1432 eller ASTM D1053 eller andra likvärdiga standarder.

Sprödpunktsprovare, ET 05-II

Sprödpunktsprovaren ET 05-II används för automatisk bestämning av sprödpunkt för gummimaterial enligt standard ISO 812 och ASTM D2137 eller motsvarande.

Kombinerad lågtemperaturprovare

TR-, Gehman- och sprödpunktsprovaren kan kombineras i valfritt par eller alla tre tillsammans i ett och samma instrument, med ett användarvänligt system för byte av provrigg.

Automatiskt kylsystem med flytande kväve, ET 01.02

Det automatiska kylsystemet med flytande kväve, ET 01.02, ansluts till Elastocons instrument för lågtemperaturprovning av gummimaterial. Kylsystemet består av både ett kryogent kärl för lagring och dosering av flytande kväve samt en specialventil och slang för anslutning till lågtemperaturprovaren.

Höj- och sänkbart bord för lågtemperaturprovare, ET 01.08

Det höj- och sänkbara bordet ET 01.08 är lämpligt för Elastocons lågtemperaturprovare ET 01-II, ET 02-II och kombinerade lågtemperatur­provare.

Rigg för sättning i kyla, EV 09

Riggen för sättning i kyla, EV 09, används enligt standarden ISO 815-2 för bestämning av sättning vid låga temperaturer av vulkat gummi och termoelast.

Kit för ombyggnad av laboratoriefrys, ET 03.01-6

Ombyggnadskittet för laboratoriefrysar, ET 03.01-6, passar för 6 riggar och tillåter sättningsprovning i kyla utan att provkropparna behöver röras.

Program för sättning i kyla, LTCS, EC 10

EC 10 är ett program för sättning i kyla (LTCS), som övervakar temperaturen under provtiden och loggar återhämtningen då deformationen av provkroppen släpps.

Skyddsutrustning vid lågtemperaturprovning

Skyddsutrustning vid lågtemperaturprovning

STSAFETYPACK1 är ett paket med personlig skyddsutrustning för provning i lågtemperatur, vid hantering av flytande kväve eller andra kylmedier.

Läs mer: Skyddsutrustning vid lågtemperaturprovning