Automatiskt kylsystem med flytande kväve, ET 01.02

Det automatiska kylsystemet med flytande kväve, ET 01.02, ansluts till Elastocons instrument för lågtemperaturprovning av gummimaterial. Kylsystemet består av både ett kryogent kärl för lagring och dosering av flytande kväve samt en specialventil och slang för anslutning till lågtemperaturprovaren.

Det rostfria kärlet klarar de hårdaste arbetsmiljöerna samtidigt som det ger lägre förångningsförluster jämfört med traditionella vätskecylindrar.

Kärlet är utrustat med en säkerhetsdispenser med fyllnings-, ventilations- och avgasventiler, säkerhetsavlastningar, tryckmätare och en integrerad tryckförångare med automatisk tryckreglering.

Viktiga egenskaper

  • Storlek: 60 liter
  • Vikt för tomt kärl: 65 kg
  • Avdunstningshastighet: ungefär 2.0 % per dag (mätt vid atmosfärstryck)
  • Basdiameter: 620 mm
  • Total höjd: 900 mm

Om ett kärl eller andra tillförselalternativ för flytande kväve finns tillgängligt i ditt laboratorium kan du välja ET 01.02.1 istället, som bara inkluderar specialventilen och slangen för anslutning till lågtemperaturprovaren.

Mer information

Produktbroschyr: Elastocon – Low temperature testers.pdf


Tillverkare: Elastocon