TR-, Gehman- och sprödpunktsprovaren kan kombineras i valfritt par eller alla tre tillsammans i ett och samma instrument, med ett användarvänligt system för byte av provrigg.

Klicka på bilden för att förstora den.

Det kombinerade instrumentet består av en basenhet med ett kylbad och elektroniken. De kombinerade provmetodernas respektive riggar monteras sedan på en karusell. Inga lyft är nödvändiga vid byte från en provmetod till en annan. Windows-program för respektive metod är också en del av provaren.

En automatisk, datoriserad lågtemperaturprovare ökar precisionen upp till 5 gånger. Kapaciteten ökar med ca 50 % och arbetstiden minskar ca 75 %.

Viktiga specifikationer för alla ET-provare

 • Programvara krävs för att använda lågtemperaturprovaren (EC 17/18/19 beroende på kombination)
 • PLC med pekskärm för styrning i realtid av instrumentet
 • Riggen höjs med hjälp av en pneumatisk cylinder
 • Temperaturregulator med 0,1 °C börvärde
 • RS232-gränssnitt
 • Temperaturgivare nära proverna
 • Statiskt relä för säker styrning
 • Höljet består av stål, målat med epoxifärg

Ingår med en kombinerad lågtemperaturprovare

 • Dator (Windows)
 • Supportavtal 12 månader
 • Manual på engelska
 • Verktyg, som pekpenna till PLC-pekskärmen
 • Ackrediterad kalibrering inklusive certificat
 • I kombination med TR-provare: tolk 50 mm (standard) för inställning av testavstånd
 • I kombination med Gehman-provare: 3 uppsättningar med 6 trådar vardera för olika styvhet (0,7, 2,8, 11,2 mNm)

För ytterligare information om de specifika provarna, se relaterade artiklar nedan.

Tillval för kombinerade lågtemperaturprovare

 • ET 01.02 – Automatiskt kylsystem med flytande kväve – läs mer om ET 01.02 här
 • ET 01.03 – Klämmor för O-ringar (både hela och skurna) – För kombination med TR-provare
 • ET 01.04 – Extra tolkar för nollning av riggarna; 25 mm, 38 mm och 51 mm (för ASTM), eller 100 mm (för ISO) – För kombination med TR-provare
 • ET 01.08 – Höj- och sänkbart bord för lågtemperaturprovare (bordet rekommenderas inte till sprödpunktsprovaren) 
  läs mer om ET 01.08 här
 • ET 02.02 – Extra torsionstråd för Gehman (0,7, 2,8 eller 11,2 mNm) – För kombination med Gehman-provare
 • ET 02.03 – Klämmor för ASTM D1053 metod B – För kombination med Gehman-provare
 • ET 04 – Laboratoriefrys, ner till -85 °C
  läs mer om ET 04 laboratoriefrys här
 • EA 01 – Tyst kompressor, 105 l/min
  läs mer om EA 01 här

Mer information

Produktbroschyr: Elastocon – Low temperature testers.pdf


Tillverkare: Elastocon