Rigg för sättning i kyla, EV 09

Riggen för sättning i kyla, EV 09, används enligt standarden ISO 815-2 för bestämning av sättning vid låga temperaturer av vulkat gummi och termoelast.

Riggen används tillsammans med en laboratoriefrys med speciallock, där provningen kan utföras utan att provkropparna behöver röras.

All justering av höjd och avlastningen av provkropparnas kompression görs från utsidan av frysen, vilket därmed förbättrar noggrannheten på provresultaten.

EV 09-riggen är utrustad med en digital mätare (0,001 mm) för den mindre typen standardprover enligt ISO 815-2 B. Om provning med det större provet (ISO 815-2 A) också önskas, måste nödvändiga tillbehör köpas, se nedan.

Proverna kan ligga kvar i riggen under hela tiden som provningen pågår och även under återhämtningstiden.

För att få ett komplett provsystem används EV 09-riggen med en specialanpassad laboratoriefrys och med den loggande programvaran EC 10. Värdena kan även registreras manuellt.

Programvaran, EC 10, kan övervaka temperaturen under provningstiden och registrera återhämtningen då provkroppen avlastats. Genom att ställa in utvärderingspunkter, kan resultaten vid 30 sekunder, 30 minuter och så vidare presenteras i såväl ett diagram över sättningen som en funktion över tid.

Standard

  • ISO 815-2

Tillbehör

  • EV 09.02 – Distans 4,725 mm (nödvändigt tillbehör för standardprover enligt ISO 815-2 B)
  • EV 09.03 – Distans 9,375 mm (tillbehör för standardprover enligt ISO 815-2 A)
  • EV 09.04-3 – Adapter för dataanslutning, 3 kanaler
  • EV 09.04-8 – Adapter för dataanslutning, 8 kanaler
  • EV 09.05-6 – Förstärkare för dataanslutning, Pt 100, 6 kanaler
  • EV 09.06 – Större, övre kompressionsplatta och nödvändig vikt (tillbehör för standardprover enligt ISO 815‑2 A)

Mer information

Produktbroschyr: Elastocon – Low Temperature Testers.pdf


Titta på Elastocons video om sättning i kyla, LTCS


Tillverkare: Elastocon