elastocon history goran spetz and relaxation system

The founder of Elastocon Göran SpetzElastocon grundades 1987 av Göran Spetz som då jobbade på SP, Sveriges Tekniska Forskningsinstitut i Borås, numera RISE. Efter två år i familjens garage, flyttade Elastocon till egna lokaler i Borås.

Den första produkten var ett system för att mäta spänningsrelaxation samtidigt som ISO TC 45 utvecklade provningsmetoden ISO 3384.

Den andra produkten var en cellugn, som utvecklades för precisionsåldring och provning av relaxation förhöjd temperatur.

Den tredje produkten var en foggingprovare för bestämning av dimbildningsegenskaper hos material i fordonskupéer.

Sedan starten har Elastocon utvecklat över 100 olika instrument – från kompressionsriggar till automatiska provningsinstrument. Designen, utvecklingen och det elektriska görs av Elastocon medan underleverantörer gör den mekaniska tillverkningen.

Göran Spetz hade då han grundade Elastocon AB en hel del erfarenhet från gummibranschen. Först som laboratoriechef på Firestone i Borås i elva år och därefter som chef för gummiprovningen på SP i tolv år.

elastocon history iso tc 45 meetingGöran Spetz har deltagit i standardiseringen av gummiprovningsmetoder i svenska standarder och ISO sedan 1978. Han är kommitténs ordförande och svensk delegat i ISO TC 45 och sammankallande i tre arbetsgrupper. Detta har gett företaget mycket input och idéer i instrumentutvecklingen.

Vårt mål är att erbjuda instrument med hög precision, som ger ett korrekt resultat för existerande provningsmetoder för gummi- och plastmaterial, men vi utvecklar också instrument för nya metoder.