Xplore logoXplore är en föregångare inom utveckling, tillverkning och marknadsföring av mikro­instrument för blandning och form­bearbetning. Instrumenten används för material­utveckling och kontroll av polymera material och blandningar, polymera kompositer, biomedicinska tillämpningar, läkemedel med låg bio­tillgänglighet eller långsam frisättning (HME), energetiska material och närings­produkter.

Xplore erbjuder småskaliga instrument för blandning (sträng­sprutor och blandare), form­sprutning, fiber­spinning, konditionering och filmgjutning.

Xplore – mikroinstrument för blandning och formbearbetning

Utrustningen utmärker sig i hållbarhet, pålitlighet och användar­vänlighet. Xplores koniska dubbelskruv­blandare kan utrustas med reologisk mjukvara som tillhandahåller skruvens vridmoment i smältan, smält­viskositeten, skjuvnings­hastigheten och skjuv­spänning. Dessutom har Xplore utvecklat ett eget protokoll för att guida dig vid uppskalning av ditt recept till större skala för dubbelskruv­blandare.

Xplore startade på 90-talet inom forsknings­delen av DSM – ett globalt vetenskaps­baserat företag, verksamt inom hälsa, kost och material – för att utveckla och bygga unika process­instrument för interna FoU-avdelningar i råvaru- och tekniska plaster.

Sedan mars 2014 är Xplore avknoppat från DSM och är ett oberoende, privatägt företag, med det officiella namnet Xplore Instruments BV. Detta ger företaget möjlighet att inrikta sig ännu mer på sin kärn­verksamhet: utveckling, (anpassad) tillverkning och marknadsföring av världens bästa mikro­instrument för blandning och formbearbetning.

Elastocon representerar Xplore i följande länder:

  • Sverige
  • Norge
  • Danmark
  • Finland

Visa Xplores produkter

Till Xplores webbplats