Fuktvåg KERN DBS

Fuktvåg DBS från KERN har användarvänlig grafisk display och minne för 10 torkprogram.

Viktiga egenskaper

 • Bakgrundsbelyst LCD-display med 15 mm teckenhöjd visar:
  – Torkprogram
  – Aktuell temperatur
  – Enhet av det visade resultatet, t.ex. fukt
  – Nuvarande fuktinnehåll i procent
  – Torkläge/torkningsstatus
 • Uppvärmning med 400 W halogen med kvartsglas
 • Observationsfönster ovanför provet
 • Internminne med plats för 10 torkprogram och 100 torkprocesser som redan utförts
 • Senaste mätvärde kvarstår på displayen tills ny mätning görs

Mer information

Produktblad: kern-dbs-moisture-analyser.pdf


Tillverkare: KERN