Kalibreringsvikter för elektroniska vågar

Kalibreringsvikter från KERN för kalibrering av elektroniska vågar.

Säljs i set eller som individuella vikter.

KERN erbjuder lämpliga paket av kalibreringsvikter för elektroniska vågar, bestående av kalibrerings­vikt, förvarings­låda och DAkkS-kalibrerings­certifikat, som bevis på noggrannheten. Detta ger den bästa förutsättningen för korrekt kalibrering av elektroniska vågar.

Den internationellt giltiga OIML-standarden R111-2004 klassificerar kalibrerings­vikter hierarkiskt i precisions­klasser, där E1 är den mest exakta och M3 är den minst exakta viktklassen. Med kalibrerings­vikter från KERN får du hela intervallet i alla OIML-precisions­klasser E1, E2, F1, F2, M1, M2, M3.

Kalibreringsvikter: klasser av noggrannhet E, F, M och deras allmänna förhållande till olika sorters vågar:

  • E1 Kalibreringsvikter för kunder som kräver hög grad av noggrannhet för de mest krävande applikationerna. För vågar med hög upplösning, d > 1.000.000. Rekommenderas endast med DAkkS kalibrerings­certifikat.
  • E2 Kalibreringsvikter för analytiska vågar med hög upplösning i verifikations­klass I ≥ 100 000 e
  • F1 Kalibreringsvikter för analysvågar / precisions­vågar för verifikationsklass I / II ≤ 100.000 e
  • F2 Kalibreringsvikter för precisions­vågar av verifikationsklass II, ≤ 30.000 e
  • M1 Kalibreringsvikter för industriella och kommersiella vågar av verifikationsklass III ≤ 10.000 e


Tillverkare: KERN