Program för mätning och rapportering, CombiLab

CombiLab är ett kraftfullt och flexibelt verktyg för mätning och rapportering. Dess enkla handhavande gör det enkelt att ställa in för små mätuppdrag med endast några få mätpunkter, samtidigt som dess många inställningsmöjligheter låter det växa med uppgiften i betydligt större system med hundratals mätpunkter.

Typiska användningsområden för CombiLab är miljörapportering på exempelvis förbränningsanläggningar, kvalitetskontroll inom läkemedelsindustri, testmätningar på utvecklingslabb med mera.

Mätsignaler

Ett CombiLab-system kan enkelt ställas in för att läsa mätvärden från en mängd olika typer av givare. Dessa ansluts till I/O-moduler som CombiLab når via ett vanligt nätverk.

Alternativt kan CombiLab också erhålla mätvärden via industristandarden OPC.

Presentation

På bildskärmen visar CombiLab såväl aktuella som historiska värden – enkelt och överskådligt. Värdena kan visas på flera datorer i nätverket och data från flera mätdatorer kan presenteras i samma bild.

Beräkningar

CombiLab kan utföra beräkningar på såväl aktuella som historiska mätvärden. Beräkningarna definieras på ett enkelt och överskådligt sätt utan programmering.

Rapporter

Med CombiLab skapar du lätt egna rapporter som sedan kan skrivas ut automatiskt.
Rapporterna ger en fullständig dokumentation över de mätvärden som samlats in och beräknats.

CombiLab ger dig

 • kontinuerlig insamling av mätvärden
 • automatisk rapportering av mätresultat
 • överskådlig presentation av aktuella och historiska värden
 • övervakning med larm
 • beräkningar på aktuella värden i realtid
 • beräkningar på historiska värden för presentation och rapportering

CombiLab fördelar

 • enkel konfigurering utan programmering
 • enkelt och användarvänligt
 • hög driftsäkerhet
 • säker och effektiv lagring av mätvärden
 • flexibelt