Hårdhetsmätare HP, Shore-skalor

HP är en manuell, analog hårdhets­mätare från Bareiss för gummi och plast.

Mätaren har en rund tavla med tydligt arrangerade och antireflex­behandlade skalor. Skalans gradering går från 0–100 Shore, uppdelad i 100 enheter/grader.

Hela HP-chassit tillverkas av aluminium, vilket ger lätt vikt och hållbarhet, i en nästan oförändrad konstruktion sedan 1954.

Bareiss HP-serie finns tillgänglig i olika Shore-skalor och med möjlighet till anpassad pressfot för att passa olika krav. En modell med maxvärdes­visare finns som tillval.

Mätskalor

Shore A, AO, B, O, C, D, DO, OO, OOO, OOOS samt E

Standarder

  • ISO 7619
  • ISO 868
  • ASTM D2240
  • SRIS 0101

Mer information

Titta på Bareiss video om hårdhetsmätare HP, med tillvalet maxvärdesvisare


Tillverkare: Bareiss