Automatisk relaxations- och krypprovare, EB 18-II-3

Med relaxations- och krypprovaren, EB 18‑II‑3, kan provning av gummi och plast utföras helt automatiskt.

Instrumentet har tre provstationer med individuell kontroll av varje station, liksom av temperaturen i varje cell.

Provriggarna är baserade på Elastocons relaxationsrigg, EB 02, men EB 18-II-3 har motordriven höjning och sänkning av riggarna. Även tryck eller töjning av provkropparna sköts med hjälp av en servomotor.

Riggarna är inbyggda i ett skåp av polykarbonat och aluminiumprofiler, ovanpå cellugnen. Skåpet kyls med hjälp av Peltierkylning som håller en konstant rums­temperatur runt riggarna. Ugnen har samma egenskaper som våra andra cellugnar med individuell temperatur­styrning för var cell, enligt ISO 188 metod A.

Standardutförande och tillval

 • EB 18‑II‑3 levereras i standardutförande med tryckplattor, 1000 N lastceller och med ett temperatur­område mellan +40 till +200 °C. 
 • Tillval för provning i vätska, töjning eller temperaturområden upp till +300 °C (HT-versionen) kan beställas separat. Som tillval finns också lastceller i 100 N, 500 N och 1500 N.
 • Instrumentet finns även i en högkrafts­version (EB 18‑II‑3HF) med 2000 N lastceller.

Enkelt att byta mellan provnings­metoderna

Både relaxations- och krypprovningen använder samma tillbehör. Bytet mellan provnings­metoderna görs när programmet startas. Byte mellan tryck eller töjning görs med en enkel ombyggnad av riggarna, noggrant beskriven i manualen. Provning i tryck är standard, provning i töjning kräver tillvals­utrustning, se nedan.

OBS! För bästa möjliga prestanda av instrumentet rekommenderar vi en placering i en miljö med stabil temperatur mellan +10 och +30 °C.

Standarder

 • ISO 188 metod A
 • ISO 3384-1 metod A
 • ISO 6914
 • ISO 899 med viss modifikation

Temperaturområde

+40 °C till +200 °C (EB 18-II-3)
+40 °C till +300 °C (EB 18-II-3HT)

Viktiga egenskaper hos EB 18-II-3

 • Temperaturvariation i tid ± 0,25 °C
 • Temperaturvariation i rum ± 0,5 %
 • Temperaturindikator med givare i varje cell (PLC)
 • Temperaturkontroll med 0,1°C börvärde (PLC)
 • Justerbara övre och nedre temperaturbegränsningar med larm (PLC)
 • Styrs via mikro-PLC, med pekskärm i färg
 • Namngivning av provning via PLC-skärmen
 • Kontrollerad luftombyteshastighet och lågt luftflöde
 • Inbyggd luftpump
 • Larm för lågt lufttryck (PLC)
 • Förbättrad isolering för lägre energiförbrukning, mindre miljömässig påverkan och lägre kostnader
 • Låg yttertemperatur tack vare kylkanaler
 • Indikator för strömbortfall (PLC)
 • Drifttidsmätare (PLC)
 • Återställningsbar nedräkningstid för varje cell (PLC)
 • Larmhistorik
 • Mikrofilter för luften som avlägsnar 99,99 % av alla partiklar över 0,1 µm

Tillbehör som ingår

 • Dator (Windows) med mus, tangentbord och skärm
 • Program för provning i både relaxation och kryp
 • Installation av tekniker från Elastocon
 • Supportavtal första året
 • Manual på engelska
 • Nödvändiga verktyg (bland annat pekpenna till PLC-pekskärmen)
 • Ackrediterad kalibrering inklusive certifikat

Tillval för EB 18-II-3

För ombyggnad av riggarna till töjning

 • EB 02.02 Klämmor för relaxationsprovning i töjning, enligt ISO 6914
 • EB 02.03 Lastcell 100 N för provning i töjning, inklusive adaptrar

För provning i vätska

 • EB 02.01 Container och tryckplatta (med ett hål i mitten) for mätning i vätska, enligt ISO 3384
 • EB 02.01P Förseglad behållare för relaxationsprovning i flyktiga vätskor och kylmedel upp till 3 bar tryck (max 150 °C)
 • EB 02.12 Container för provning i vätska i töjning

Mer information

Produktbroschyr: Elastocon Stress Relaxation and Creep Systems.pdf

Titta på vår video om EB 18‑II‑3


Tillverkare: Elastocon