Hot Set-ugn Basic EB 30

Hot Set-ugnen Basic EB 30 är framtagen för provning av tvärbindning hos kabelmaterial enligt IEC 60811-507 och tekniskt likvärdiga standarder.

Utrustningen är byggd på ett värmeskåp med fönster i dörren. Den inre kammaren av rostfritt stål är utrustad med belysning. Mätningar görs genom fönstret med en linjelaser som är monterad på en mätskala placerad på dörren. Linjelasern stängs automatiskt när dörren öppnas.

Alla mätningar kan skrivas in i någon av de kalkylmallar som ingår, för beräkning av både vikten som krävs för varje prov och för resultatet av Hot Set-provningen. 4 olika mallar ingår och är redo för installation på en dator med kalkylprogram. Mallarna kan användas för 3 platta prover och 3 rundprover av samma material, samt 2 platta prover och 2 rundprover av två olika material. Mallarna kan sedan generera en provrapport.

Utöver mallarna ingår även 4 krokar att hänga proverna på, samt vikter och klämmor för 4 prov.

Vissa tillbehör som behövs för Hot Set-provningen ingår inte: en våg, en dator med ett kalkylprogram, ett skjutmått, utrustning för provberedning som stanspress, stansknivar, tuschpenna för provmarkering och en sax.

Standarder

Ugnen möter kraven i IEC 60811-507 och andra tekniskt likvärdiga standarder.

Temperaturområde

 +40 °C till +200 °C

Användbar volym

116 liter

Viktiga egenskaper

 • Temperaturvariation i tid ± 0,3 °C
 • Temperaturvariation i rum ± 1,3 %
 • Temperaturkontroll med 1°C börvärde
 • Solid-state-relä för säker kontroll
 • Säkerhetsrelä för övertemperatur
 • Laserpekare för mätning av töjningen
 • Kylkanaler i höljet för låg yttemperatur

Tillbehör som ingår

 • Klämmor och vikter för 4 prov ingår
 • Manual på engelska
 • Ackrediterad kalibrering inklusive certifikat
 • Mallar till kalkyprogram för provning och resultatrapport för:
  – 1 material, 3 prover
  – 1 material, 3 runda prover
  – 2 material, 2 prover per material
  – 2 materials, 2 runda prover per material

Tillbehör som inte ingår, men krävs för hot set-provning

 • Våg
 • Dator (Windows) med kalkylprogram
 • Skjutmått
 • Instrument för provberedning som en stanspress, stansknivar, en märkpenna och sax

Tillval

 • EB 16.01 – 1 uppsättning extra klämmor, vikter och krokar
 • EB 16.03 – 8 uppsättningar extra klämmor, vikter och krokar
 • EB 30.01 – Skjutmått, tidur och Bluetooth-anslutningssats för att ansluta mätskalan och skjutmåttet till en dator (Windows)
 • ED 04 – Dator (Windows) med kalkylprogram
 • Instrument för provberedning som en stanspress, stansknivar med mera
 • Våg

Mer information

Produktbroschyr: Elastocon Hot Set Testers.pdf

Titta på vår video om Hot Set-ugn Basic EB 30:


Tillverkare: Elastocon