Hårdhets- och densitetsmätare H&D 3000

Hårdhets- och densitetsmätare H&D 3000 är ett automatiserat provningsinstrument för kombinerad hårdhets- och densitetsmätning. Hårdhetsmätningen görs enligt Shore A och IRHD N.

Två instrument i ett – med Montech H&D 3000 provas hårdhet och densitet hos vulkade gummiprover enkelt, snabbt och pålitligt. Slumpmässiga provsekvenser förprogrammeras lätt, prover behandlas sekventiellt och provdata samlas in automatiskt, utan att operatören behöver involveras.

Tack vare fack med en unik vridfunktion behövs ingen manuell magasinhantering, vilket betyder att instrumentet kan laddas och köras kontinuerligt.

Mer information

Produktblad: MonTech H&D 3000.pdf


Tillverkare: MonTech