Hårdhetsmätare Digitest II

Digitest II är en digital hårdhetsmätare med utbytbara mäthuvuden för Shore, IRHD och VLRH.

Hårdhetsmätaren Digitest II består av fyra huvud­komponenter: stativet, lyft­anordningen, det utbytbara mät­huvudet för Shore-, IRHD- och VLRH-mätning och den elektroniska enheten, som är som huvud­kontroll för hela systemet och visar information för mättid och metod, resultat och olika valbara funktioner.

Även äldre stativ och mät­utrustning kan användas tillsammans med den nya lyft­anordningen och elektronik­enheten.

Mätskalor

Välj bland följande skalor: Shore A, Shore B, Shore 0, Shore C, Shore D, Shore 00, Shore 00, Shore 000, Micro Shore A, Micro Shore D, Micro Shore C, Micro Shore D0, IRHD M, IRHD, IRHD H, IRHD L, VLRH

Egenskaper

 • Elektronisk enhet som presenterar en klar display med mätvärden, navigations­meny och data­utgång.
 • Användarvänlig med begränsad påverkan av mät­resultatet på grund av handhavandet, vilket garanterar en korrekt och repeterbar hårdhets­mätning.
 • Avläsning i displayen ger vägledning för val av mäthuvuden under mätningen då mätvärdet är över eller under gränsvärdena.
 • USB-gränssnitt för data­överföring.
 • Modulsystem för digitala hårdhets­mätningar.
 • Automatisk identifiering av mätområde och mättid.
 • Intergrerbar i en automatisk produktions­process.

Standarder

 • ISO 7619
 • ISO 868
 • DIN 53505
 • ASTM D2240
 • ISO 48
 • ISO 27588
 • NFT 46-003
 • ASTM D1415
 • JIS K 6253
 • andra tekniskt likvärdiga standarder

Tillbehör

BAFE01137 - Barofix centrerings­anordning för en snabb centrering av O-ringar.

BAFE01139 - Barofix med plexiglas plattor (200 × 200 mm) och en provhållar­anordning möjliggör en snabb centrering av O-ringar med en tvärsnitts­diameter från 0,6 till 8 mm, max ytterdiameter 200 mm.

BAFE01146 – Barofix med plexiglas­plattor (400 × 400 mm) och provhållar­anordning som möjliggör en snabb centrering av O-ringar med en tvärsnitts­diameter från 4 till 20 mm, max ytterdiameter 400 mm.

BAFM01112 - Centrofix centrerings­anordning för snabb centrering av tuber eller slangar.

BAFE01163 - Barofix II, en automatisk centrerings­anordning för snabb centrering av O-ringar.

Mer information

Produktblad: Bareiss digi test II.pdf


Tillverkare: Bareiss