LabEcon laboratoriepress

LabEcon-serien laboratoriepressar finns i tre modeller med 300, 600 eller 1000 kN för prov­tillverkning av gummi- och plast­material. LabEcon erbjuder hög kvalitet till ett bra pris för enklare, automatiserad pressning.

Användningsområde

Laboratori­epressar från Fontijne Presses används inom plast-, gummi- och komposit­industrin som provberedningsutrustning inom kvalitets­kontroll, forskning och material­utveckling. Pressarna är perfekta för laboratorier, tack vare små ytter­mått och konfigurer­bar utformning.

Viktiga egenskaper hos LabEcon

 • Pressram med två pelare med extremt hög parallellitet och enkel åtkomst till pressområdet
 • Extremt exakt temperaturfördelning
 • Fast övre pressplatta, rörlig nedre pressplatta
 • Snabb stängning och noggrann pressning med väl kontrollerad tryckuppbyggnad
 • Exakt kraftfördelning över hela presstytan tack vare styv konstruktion
 • Automatisk styrning av hydraultrycket för att upprätthålla en stabil presskraft
 • Kompakt och enkel att använda
 • Tillförlitlig konstruktion
 • Hög säkerhets­nivå
 • Ergonomisk
 • Servicevänlig
 • Tar liten plats
 • Flera tillval – exempelvis kylning, material i pressplattor, dubbla pressutrymmen med mera

Styrsystem för Fontijnes laboratorie­pressar

Välj mellan tre alternativ för styrning av LabEcon – en förenklad kontroll med enbart tryck- och temperaturbörvärde, ett programmerbart styr­system för presskraft och temperatur, eller ett mer avancerat styrsystem, Pro-View, med ytterligare funktioner och större skärm. De två sistnämnda har även dataregistrering.

LabEcon TP med förenklad kontroll

För okomplicerade pressoperationer där processen inte kräver kylning, med enbart tryck- och temperaturbörvärde och utan behov av dataregistrering, är det inte nödvändigt att arbeta med Fontijnes programmerbara eller ProView-kontroll. Som alternativ finns LabEcon TP (temperatur/tryckreglering) tillgänglig för LaboEcon 300, LabEcon 600 och LabEcon 1000.

Ange bara T° börvärdet för den övre och den undre plattan och tryckbörvärdet i kN. För att stänga pressen, tryck på knappen med pil uppåt. Pressen stängs och går till den inställda presskraften.

Det finns även en timer för att ställa in önskad tid för att pressen ska stängas. Denna typ av styrning sänker priset för LabEcon avsevärt.

Fontijne programmerbart styr­systemProgrammerbart styr­system

 • 8,4" pekskärm för temperatur- och tryckreglering
 • Receptbyggare med lagring
 • Enkel förhands­granskning av processer
 • Dataregistrering med avläsning
 • Uppfyller ASTM/DIN/ISO-standarder

Fontijne Pro-View styrsystemPro‑View styrsystem

 • 15" pekskärm för temperatur- och tryckreglering
 • Frekvenskontroll med styrning av presshastighet
 • Receptbyggare med lagring
 • Användardefinierade subrutiner
 • Förhandsgranskning av process
 • Dataregistrering med avläsning
 • Uppfyller ASTM/DIN/ISO-standarder

Mer information

Produktbroschyr: Fontijne-overview.pdf


Titta på Fontijnes video om LabEcon


Tillverkare: Fontijne