LabEcon laboratoriepress

LabEcon-serien laboratoriepressar finns i tre modeller med 300, 600 eller 1000 kN för prov­tillverkning av gummi- och plast­material. LabEcon erbjuder hög kvalitet till ett bra pris för enklare, automatiserad pressning.

Laboratori­epressar från Fontijne Presses används inom plast-, gummi- och komposit­industrin som provberedningsutrustning inom kvalitets­kontroll, forskning och material­utveckling. Pressarna är perfekta för laboratorier, tack vare små ytter­mått och konfigurer­bar utformning.

Viktiga egenskaper hos LabEcon

 • Pressram med två pelare med extremt hög parallellitet och enkel åtkomst till pressområdet
 • Extremt exakt temperaturfördelning
 • Fast övre pressplatta, rörlig nedre pressplatta
 • Snabb stängning och noggrann pressning med väl kontrollerad tryckuppbyggnad
 • Exakt kraftfördelning över hela presstytan tack vare styv konstruktion
 • Automatisk styrning av hydraultrycket för att upprätthålla en stabil presskraft
 • Kompakt och enkel att använda
 • Tillförlitlig konstruktion
 • Hög säkerhets­nivå
 • Ergonomisk
 • Servicevänlig
 • Tar liten plats
 • Flera tillval – exempelvis kylning, material i pressplattor,dubbla pressutrymmen med mera

Styrsystem för Fontijnes laboratorie­pressar

Välj mellan två alternativ för styrning av LabEcon och LabPro – ett programmerbart styr­system för presskraft och temperatur, eller ett mer avancerat styrsystem, Pro-View, med ytterligare funktioner och större skärm.

Fontijne programmerbart styr­systemProgrammerbart styr­system

 • Temperatur och tryckreglering
 • 8,4" pekskärm
 • Lagringsbar receptbyggare på tidbasis
 • Enkel förhands­granskning av processer
 • Avläsning av datainsamling
 • Uppfyller ASTM/DIN/ISO-standarder

Fontijne Pro-View styrsystemPro‑View styrsystem

 • Temperatur och tryckreglering
 • 15" pekskärm
 • Lagringsbar receptbyggare med kommandon och händelser
 • Användardefinierade subrutiner
 • Förhandsgranskning av process
 • Datainsamling med valbara parametrar och export till Excel
 • Uppfyller ASTM/DIN/ISO-standarder

Mer information

Produktbroschyr: Fontijne-overview.pdf


Titta på Fontijnes video om LabEcon


Tillverkare: Fontijne